ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

Uvod

Kao nastavak procesa započetog 1993. godine pokretanjem Priručnika za urednike, Međuinstitucijski stilski priručnik izvorno je objavljen 1997. godine na 11 jezika, a zatim je postupno proširen na 24 jezika. On predstavlja doseg jezičnog usklađivanja jedinstven zbog broja jezičnih zajednica uključenih u njegov razvoj. Namijenjen je svim institucijama, tijelima i organizacijama Europske unije kao referentno oruđe za pisane radove.

Za pripremu priručnika utemeljen je međuinstitucijski odbor, koji je imenovao predstavnike iz svih institucija i za svaki jezik. Ti predstavnici djeluju pod okriljem koordinacijske skupine Ureda za publikacije.

Pri usklađivanju katkad različitih praksi uzela se u obzir višejezičnost institucija, zbog koje tekst na svim službenim jezicima treba biti usporediv, a istodobno u duhu svakog jezika.

Prvi dio obuhvaća pravila koja se obvezno primjenjuju pri pripremi akata za objavu u Službenom listu, dok drugi dio sadržava glavna tehnička i urednička pravila za opće publikacije. Osim dogovora o pravilima za pojedinačne jezike, danoga u četvrtom dijelu, 24 skupine sastavile su i jedinstvena pravila za sve jezike. Ta su pravila navedena u trećem dijelu priručnika, koji je temelj za daljnje usklađivanje među svim jezicima i institucijama.

Jedinstveni dogovori, koje sadržava ovaj priručnik, imaju prednost pred rješenjima koja predloži netko drugi ili prije primjenjivanim rješenjima. Primjenjuju se u svim fazama pripreme i izdavanja tekstova.

Naposljetku, svrha je ovog djela, koje se redovito osuvremenjuje, ponajprije poticanje dinamične interakcije svih korisnika. Njegovi autori stoga pozivaju sve korisnike da korisne informacije, pronađene pogreške ili propuste i prijedloge proslijede na adresu:

Office des publications de l’Union européenne (Ured za publikacije Europske unije)
Coordination «Code de rédaction» (Odjel za koordinaciju Stilskog priručnika)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

Obratite nam se e-poštom za:

opća pitanja
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
pitanja u vezi s hrvatskim jezikom
(OP-CODE-DE-REDACTION-HR@publications.europa.eu).
Datum zadnje promjene: 5.2.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page