ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Úvod

V návaznosti na proces, který započal v roce 1993 zveřejněním Vádeméka nakladatele (Vade-mecum de l’éditeur), byla Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů poprvé vydána v roce 1997 v jedenácti jazycích, jejichž počet se poté rozšířil na dvacet čtyři. Tato publikace představuje jedinečný proces jazykové harmonizace svého druhu vzhledem k množství jazykových společenství, která se podílela na jejím vývoji. Měla by sloužit jako referenční nástroj pro texty vydávané všemi orgány, institucemi a jinými subjekty Evropské unie.

Pro vypracování této publikace bylo třeba zřídit interinstitucionální řídící výbor, který v rámci každého orgánu a pro každý jazyk jmenoval své představitele. Tito představitelé pracují pod vedením koordinační skupiny Úřadu pro publikace.

Potřebná harmonizace někdy odlišných zvyklostí probíhala s ohledem na mnohojazyčnost institucí, jež vyžaduje, aby byly texty ve všech úředních jazycích srovnatelné a současně aby byla respektována specifičnost každého jazyka.

V části první jsou shrnuta pravidla, jež je třeba důsledně uplatňovat při tvorbě aktů zveřejňo­vaných v Úředním věstníku, zatímco část druhá obsahuje základní technické a redakční normy týkající se obecných publikací. Kromě ustanovení týkajících se jednotlivých jazyků, obsaže­ných v části čtvrté, se všech 24 skupin dohodlo na jednotných pracovních postupech platných pro všechny jazyky, které jsou uvedeny v části třetí. Tato část publikace představuje zásadní faktor pro další harmonizaci mezi jazyky ve všech institucích.

Dohodnuté jednotné postupy obsažené v Pravidlech v zásadě nahrazují všechny ostatní možnosti navrhované jinde či využívané dříve a je třeba je uplatňovat ve všech fázích tvorby textů.

Tato publikace by měla především představovat prostředek dynamické interakce mezi uživateli a její povaha bude vyžadovat neustálou aktualizaci. Její autoři tak všechny vyzývají k aktivní účasti a prosí o zasílání veškerých užitečných informací, upozorňování na nedostatky či opo­menutí nebo podávání návrhů na následující adresu:

Office des publications de l’Union européenne (Úřad pro publikace Evropské unie)
Coordination «Code de rédaction»
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím e-mailu:

obecné otázky
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
otázky týkající se českého jazyka
(OP-CODE-DE-REDACTION-CS@publications.europa.eu).
Poslední aktualizace: 5. 2. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana