ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Tervetuloa julkaisukäsikirjan verkkosivuille!
Joitakin hyödyllisiä sivuja

Se sisältää

Se sisältääyhdenmukaisia sääntöjä ja käytänteitä, joita kaikkien Euroopan unionin toimielinten, elinten, virastojen ja toimeenpanovirastojen on noudatettava. Lisää…

Sen soveltaminen on

Sen soveltaminen onpakollista laadittaessa asiakirjoja (paperilla tai sähköisessä muodossa) Euroopan unionin toimielimille, elimille, virastoille ja toimeenpanovirastoille. Lisää…

Sen ovat laatineet

Sen ovat laatineetuseat työryhmät, joihin kuuluu edustajia toimielinten kielipalveluista (juristi-lingvistejä, kääntäjiä, terminologeja, oikolukijoita jne.). Lisää…

Se on saatavilla

Se on saatavillaEuroopan unionin 24 virallisella kielellä.

Sivun alkuun
Seuraava sivu