ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Stiilijuhend
Kasulikke veebilehti

Stiilijuhend koosneb

Stiilijuhend koosnebkõigi ELi insitutsioonide, organite ja asutuste poolt järgitavatest keelereeglitest ja kokkulepetest. Loe lisaks…

Stiilijuhendi järgimine

Stiilijuhendi järgimineon kohustuslik kõigile, kes tegelevad dokumentide koostamisega (paberkandjal või võrgus). Loe lisaks…

Stiilijuhendi on koostanud

Stiilijuhendi on koostanudtöörühm, mis koosneb keeleteenistuste esindajatest (keelejuristid, tõlkijad, terminoloogid, korrektorid). Loe lisaks…

Stiilijuhend on kättesaadav

Stiilijuhend on kättesaadav24 ELi ametlikus keeles.

Tagasi üles
Järgmine lehekülg