ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Uudised
Viimati uuendatud: 24.1.2023

Kasulikke veebilehti

Institutsioonidevahelise stiilijuhendi veebilehe PDF: uus väljaanne
Valminud on institutsioonidevahelise stiilijuhendi uus PDF-väljaanne, mis peegeldab stiilijuhendi veebilehe sisu 19. aprilli 2022. aasta seisuga. PDFi on võimalik tasuta alla laadida ELi väljaannete portaalist.

Veebilehe uuendamine
Selle aasta sügisest alates hakkab stiilijuhend olema kättesaadav uues keskkonnas. Stiilijuhendi uuendamise tööde tõttu otsustati juhtkomitee nõusolekul, et kuni uue veebilehe kasutusele võtmiseni tehakse stiilijuhendi sisus ainult hädavajalikke muudatusi. Aitäh mõistva suhtumise eest!

Käesolev veebileht on kättesaadav 24s ELi ametlikus keeles. Peale neljanda osa on kõik keeleversioonid ühesuguse struktuuriga; keelt saab valida paremas ülanurgas olevast menüüst.

Viimased muudatused

Jaanuar 2023

24.1.2023
Punktid 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.2 ja lisa A7: Bosnia ja Hertsegoviina (kandidaatriigid): lisatud
23.1.2023
Punktid 8.1 ja 8.2, allmärkused, Euroopa Liidu Teataja: lisatud
13.1.2023
Lisa A2, embleemid: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
1.1.2023
Punkt 7.3.2, lisad A5 ja A7: Horvaatia, rahaühik: kuna, nüüd euro

Detsember 2022

19.12.2022
Lisad A5 ja A7: Sierra Leone, rahaühiku kood: SLL, nüüd SLE

Oktoober 2022

10.10.2022
Lisa A5: Kasahstan, pealinn/halduskeskus: Nur-Sultan, nüüd Astana

September 2022

29.9.2022
Punkt 1.3.2, aktide nummerdamine: muudatus
16.9.2022
Punktid 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.2 ja lisa A7: Moldova ja Ukraina (kandidaatriigid): lisatud

August 2022

31.8.2022
Punkt 9.5.3, detsentraliseeritud asutused (ametid): muudatused

Juuni 2022

1.6.2022
Lisa A2, embleemid: Ombudsman

Aprill 2022

19.4.2022
Kiirviidad, punktid 5.1.1 (avaldamismärge), 5.3.1 (tiitellehe verso) ja 5.4.2 (autoriõiguse märge): muudatus

Märts 2022

2.3.2022
Lisa A2, embleemid: Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Jaanuar 2022

4.2.2022
Lisa А4, EUAA: akronüüm (lisatud)
25.1.2022
Preambul, punktid 3 ja 7.2.4, iiri keel: muudatus
19.1.2022
Punkt 9.5.3, lisad А2 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO), nüüd Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)

Detsember 2021

6.12.2021
Lisa А9, teised asutused: muudatused
3.12.2021
Punkt 9.5.6, teised asutused: muudatused

November 2021

22.11.2021
Lisa A2, embleemid: EPSO

September 2021

14.9.2021
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: uus teenistus (tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus)
Punkt 3.3.2, muudatus
16.9.2021
Lisa A2, embleemid: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

August 2021

30.8.2021
Lisa A2, embleemid: Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, Euroopa Prokuratuur ja Euroopa Tööjõuamet

Juuli 2021

21.7.2021
Lisa A2, embleemid: eu-LISA
2.7.2021
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Küberturvalisuse Valdkonna Tööstuse, Tehnoloogia ja Teadusuuringute Euroopa Pädevuskeskus (lisatud)

Juuni 2021

1.6.2021
Esimene osa, Euroopa Liidu Teataja, peamiselt punktid 2–3.6: XMLi-põhise dokumentide koostamise tööriista EdiT kasutuselevõtuga seotud muudatused ELTs

Mai 2021

12.5.2021
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa GNSSi Agentuur (GSA), nüüd Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)

Aprill 2021

1.4.2021
Punktid 9.5.4 ja 9.6 ja lisad А4 ja А9, rakendusametid: Chafea: lõpetatud; CINEA, EACEA, Eismea, REA: muudatus

Märts 2021

2.3.2021
Punkt 7.1.2, riikide järjestus loetelus: muudatus

Veebruar 2021

28.2.2021
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühm (lõpetatud)
16.2.2021
Punktid 9.5.4 ja 9.6 ja lisa А9, rakendusametid: Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet

Jaanuar 2021

16.1.2021
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat (DEVCO), nüüd rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat (INTPA)

Detsember 2020

15.12.2020
Punkt 5.4.2 (autoriõigus): muudatus

November 2020

19.11.2020
Lisa A2, embleemid: Frontex
6.11.2020
Lisa A2, embleemid: Euroopa Kohus

Juuli 2020

16.7.2020
Lisa A2, embleemid: BERECi Büroo, Euratomi Tarneagentuur

Märts 2020

17.3.2020
Lisa A2, embleemid: Eurojust

Veebruar 2020

27.2.2020
Lisad A5, A6 ja A7, Cabo Verde, riik: Roheneemesaared, nüüd Cabo Verde.
1.2.2020
Punktid 7.1, 7.3.2, 9.1.4 ja 9.1.5; lisad A3, A7 ja А10: Ühendkuningriik (EList väljaastumine)

Jaanuar 2020

15.1.2020
Lisa A2, embleemid: EMSK
1.1.2020
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat (DEFIS) ja struktuurireformide toe peadirektoraat (DEFIS)

Detsember 2019

12.12.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А2 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), Eurojust: Eurojust, nüüd Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet
9.12.2019
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus (EPSC), nüüd IDEA – Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action

November 2019

16.11.2019
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 alusel korraldatavate läbiääkimiste ettevalmistamise ja pidamise töörühm (TF50), nüüd ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühm (UKTF)

Oktoober 2019

9.10.2019
Punkt 9.6, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, tavalühend (lisatud)

September 2019

30.9.2019
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), ERA: akronüüm (lisatud)

Juuli 2019

4.7.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), ACER: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet, nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
3.7.2019
Lisa A2, embleemid: EIP

Juuni 2019

27.6.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), ENISA: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet, nüüd Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet
17.6.2019
Punkt 9.5, Euroopa Andmekaitsenõukogu (üle viidud punktist 9.5.3 punkti 9.5.1)

Mai 2019

29.5.2019
Lisa A5, Burundi, pealinn/halduskeskus: Bujumbura, nüüd Gitega.
24.5.2019
Lisa A5, Kasahstan, pealinn/halduskeskus: Astana, nüüd Nur-Sultan.

Aprill 2019

30.4.2019
Punt 5.4.2 (autoriõiguse märge): muudatus

Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO), nüüd Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO)
1.4.2019
Punkt 5.1.1, IV kaanelehekülg: väljaannete talituse logotüüp

Märts 2019

30.3.2019
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa Pangandusjärelevalve, asukoht: London, nüüd Pariis; Euroopa Ravimiamet, asukoht: London, nüüd Amsterdam
1.3.2019
Punktid 5.3 (tiitellehe verso) ja 5.4 (autoriõigus): muudatus

Veebruar 2019

20.2.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, nüüd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound), Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, nüüd Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)
15.2.2019
Punktid 7.1, 7.2, 7.3.2, lisad A5, A6 ja A7: Põhja-Makedoonia (uued nimetused)
6.2.2019
Lisa A2, embleemid: EUISS ja FRA
4.2.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), eu-LISA: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet, nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet

Jaanuar 2019

3.1.2019
Lisa A4, akronüümid ja lühendid: BEREC (muudatus)

Detsember 2018

20.12.2018
Punkt 9.5.3 ja lisad А2 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo, nüüd BERECi Tugiamet

November 2018

26.11.2018
Lisad A5, A6 ja A7, Svaasimaa, ametlik nimetus: Svaasimaa Kuningriik, nüüd Eswatini Kuningriik; riik: Svaasimmaa, nüüd Eswatini; elanik: svaasi, svaasimaalane, nüüd eswatinilane
12.11.2018
Punkt 9.5.6 ja lisa А9, teised asutused: Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (lisatud)

Oktoober 2018

30.10.2018
Lisa A5, Jeemen, pealinn/halduskeskus: Şan‛ā’, nüüd Sanaa; Lääne-Sahara, pealinn/halduskeskus: El Aaiún, nüüd Laâyoune
25.10.2018
Punkt 9.5.3 ja lisad А2 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa Lennundusohutusamet, nüüd Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

September 2018

25.9.2018
Punkt 5.9.2, viitamine aluslepingutele (muudatus)
18.9.2018
Punktid 7.1.1 ja 7.1.2 (riigid), 9.1.4 ja 9.1.5 (aadressid), lisad A5, A6, A7 ja A10: Tšehhi, riik
10.9.2018
Punkt 7.3.2, ISO koodid ja keeleversioonide järjestus mitmekeelsetes tekstides (muudatus)

August 2018

20.8.2018
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Venezuela (VES, lisatud; VEF, kõrvaldatud)

Juuli 2018

13.7.2018
Lisa A2, embleemid: Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut
11.7.2018
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), Euroopa Tasandi Erakondade ja Euroopa Tasandi Poliitiliste Sihtasutuste Amet (lisatud)
4.7.2018
Punkt 3.3, sätete muudatused (muudatused)
1.7.2018
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Mauritaania (MRO, kõrvaldatud), São Tomé ja Príncipe (STD, kõrvaldatud)

Juuni 2018

13.6.2018
Punktid 4.2.3: juhised teksti sisestamiseks (muudatus)
6.6.2018
Punktid 6.4 ja 10.4 ja lisa A1: protsendimärk

Mai 2018

22.5.2018
Lisa A2, embleemid: Eurofound, Frontex
11.5.2018
Lisa A5, Wallis ja Futuna, ametlik nimetus: Wallis ja Futuna, nüüd Wallise ja Futuna ala

Märts 2018

26.3.2018
Punkt 9.5.5, Euratomi ametid ja asutused: F4E (muudatus)
20.3.2018
Punkt 9.5.3, detsentraliseeritud asutused (ametid), Euroopa Prokuratuur (muudatus)
7.3.2018
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), Euroopa Andmekaitsenõukogu (lisatud)
1.3.2018
Punktid 4.2.3, 6.5 ja 10.4: numbrid (muudatus)
Lisa A10: muudatus

Veebruar 2018

13.2.2018
Lisa A4, akronüümid ja lühendid: uus, ümbertöötatud versioon
5.2.2018
Punkt 5.1.1(c): kaas (avaldamismärge) (muudatus)

Jaanuar 2018

15.1.2018
Lisa A5, Liibüa, ametlik nimetus: Liibüa, nüüd Liibüa Riik
1.1.2018
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Mauritaania (MRU, lisatud), São Tomé ja Príncipe (STN, lisatud)

Arhiiv
Muudatused (2007–2017)

Eelmiste muudatuste täieliku loetelu kohta vt arhiivi.

Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg