ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Uudised

Viimati uuendatud: 16.7.2020

Kasulikke veebilehti

Käesolev veebileht on kättesaadav 24 ELi ametlikus keeles. Kõik keeleversioonid peale neljanda osa on ühesuguse struktuuriga; keelt saab valida paremas ülanurgas olevas menüüst.

Brexit
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimased muudatused

Juuli 2020

16.7.2020
Lisa A2, embleemid: BERECi Büroo, Euratomi Tarneagentuur

Märts 2020

17.3.2020
Lisa A2, embleemid: Eurojust

Veebruar 2020

27.2.2020
Lisad A5, A6 ja A7, Cabo Verde, riik: Roheneemesaared, nüüd Cabo Verde.
1.2.2020
Punktid 7.1, 7.3.2, 9.1.4 ja 9.1.5; lisad A3, A7 ja А10: Ühendkuningriik (EList väljaastumine)

Jaanuar 2020

15.1.2020
Lisa A2, embleemid: EMSK
1.1.2020
Punkt 9.6, Komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat (DEFIS) ja struktuurireformide toe peadirektoraat (DEFIS)

Detsember 2019

12.12.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А2 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), Eurojust: Eurojust, nüüd Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet
9.12.2019
Punkt 9.6, Komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus (EPSC), nüüd IDEA – Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action

November 2019

16.11.2019
Punkt 9.6, Komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 alusel korraldatavate läbiääkimiste ettevalmistamise ja pidamise töörühm (TF50), nüüd ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühm (UKTF)

Oktoober 2019

9.10.2019
Punkt 9.6, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, tavalühend (lisatud)

September 2019

30.9.2019
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), ERA: akronüüm (lisatud)

Juuli 2019

4.7.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), ACER: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet, nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
3.7.2019
Lisa A2, embleemid: EIP

Juuni 2019

27.6.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), ENISA: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet, nüüd Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet
17.6.2019
Punkt 9.5, Euroopa Andmekaitsenõukogu (üle viidud punktist 9.5.3 punkti 9.5.1)

Mai 2019

29.5.2019
Lisa A5, Burundi, pealinn/halduskeskus: Bujumbura, nüüd Gitega.
24.5.2019
Lisa A5, Kasahstan, pealinn/halduskeskus: Astana, nüüd Nur-Sultan.

Aprill 2019

30.4.2019
Punt 5.4.2 (autoriõiguse märge): muudatus

Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO), nüüd Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO)
1.4.2019
Punkt 5.1.1, IV kaanelehekülg: väljaannete talituse logotüüp

Märts 2019

30.3.2019
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa Pangandusjärelevalve, asukoht: London, nüüd Pariis; Euroopa Ravimiamet, asukoht: London, nüüd Amsterdam
1.3.2019
Punktid 5.3 (tiitellehe verso) ja 5.4 (autoriõigus): muudatus

Veebruar 2019

20.2.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, nüüd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound), Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, nüüd Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)
15.2.2019
Punktid 7.1, 7.2, 7.3.2, lisad A5, A6 ja A7: Põhja-Makedoonia (uued nimetused)
6.2.2019
Lisa A2, embleemid: EUISS ja FRA
4.2.2019
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), eu-LISA: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet, nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet

Jaanuar 2019

3.1.2019
Lisa A4, akronüümid ja lühendid: BEREC (muudatus)

Detsember 2018

20.12.2018
Punkt 9.5.3 ja lisad А2 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo, nüüd BERECi Tugiamet

November 2018

26.11.2018
Lisad A5, A6 ja A7, Svaasimaa, ametlik nimetus: Svaasimaa Kuningriik, nüüd Eswatini Kuningriik; riik: Svaasimmaa, nüüd Eswatini; elanik: svaasi, svaasimaalane, nüüd eswatinilane
12.11.2018
Punkt 9.5.6 ja lisa А9, teised asutused: Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (lisatud)

Oktoober 2018

30.10.2018
Lisa A5, Jeemen, pealinn/halduskeskus: Şan‛ā’, nüüd Sanaa; Lääne-Sahara, pealinn/halduskeskus: El Aaiún, nüüd Laâyoune
25.10.2018
Punkt 9.5.3 ja lisad А2 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa Lennundusohutusamet, nüüd Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

September 2018

25.9.2018
Punkt 5.9.2, viitamine aluslepingutele (muudatus)
18.9.2018
Punktid 7.1.1 ja 7.1.2 (riigid), 9.1.4 ja 9.1.5 (aadressid), lisad A5, A6, A7 ja A10: Tšehhi, riik
10.9.2018
Punkt 7.3.2, ISO koodid ja keeleversioonide järjestus mitmekeelsetes tekstides (muudatus)

August 2018

20.8.2018
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Venezuela (VES, lisatud; VEF, kõrvaldatud)

Juuli 2018

13.7.2018
Lisa A2, embleemid: Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut
11.7.2018
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), Euroopa Tasandi Erakondade ja Euroopa Tasandi Poliitiliste Sihtasutuste Amet (lisatud)
4.7.2018
Punkt 3.3, sätete muudatused (muudatused)
1.7.2018
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Mauritaania (MRO, kõrvaldatud), São Tomé ja Príncipe (STD, kõrvaldatud)

Juuni 2018

13.6.2018
Punktid 4.2.3: ξuhised teksti sisestamiseks (muudatus)
6.6.2018
Punktid 6.4 ja 10.4 ja lisa A1: protsendimärk

Mai 2018

22.5.2018
Lisa A2, embleemid: Eurofound, Frontex
11.5.2018
Lisa A5, Wallis ja Futuna, ametlik nimetus: Wallis ja Futuna, nüüd Wallise ja Futuna ala

Märts 2018

26.3.2018
Punkt 9.5.5, Euratomi ametid ja asutused: F4E (muudatus)
20.3.2018
Punkt 9.5.3, detsentraliseeritud asutused (ametid), Euroopa Prokuratuur (muudatus)
7.3.2018
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), Euroopa Andmekaitsenõukogu (lisatud)
1.3.2018
Punktid 4.2.3, 6.5 ja 10.4: numbrid (muudatus)
Lisa A10: muudatus

Veebruar 2018

13.2.2018
Lisa A4, akronüümid ja lühendid: uus, ümbertöötatud versioon
5.2.2018
Punkt 5.1.1(c): kaas (avaldamismärge) (muudatus)

Jaanuar 2018

15.1.2018
Lisa A5, Liibüa, ametlik nimetus: Liibüa, nüüd Liibüa Riik
1.1.2018
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Mauritaania (MRU, lisatud), São Tomé ja Príncipe (STN, lisatud)

Arhiiv
Muudatused (2007–2017)

Eelmiste muudatuste täieliku loetelu kohta vt arhiivi.

Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg