ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Korduvad küsimused (KK)

Kas institutsioonidevaheline stiilijuhend on soovituslik või kohustuslik?
Stiilijuhendis kajastuvaid kokkuleppeid ja eeskirju peavad järgima kõik, kes on seotud Euroopa institutsioonides üllitatavate kõikvõimalike trükiste või elektrooniliste tekstide ettevalmistamisega (väljaannete talituse juhtivkomitee esimehe P. de Boissieu korraldus; vt stiilijuhendi avasõna).
Kas riikide nimesid, keeli ja vääringuid puudutav teave on usaldusväärne?
Institutsioonidevahelisest stiilijuhendist on saanud Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja ametite ametlik allikas kõikides küsimustes, mis puudutavad riike, vääringuid ja keeli.
Otsused tehakse vastavalt ametlikule konsulteerimisprotseduurile, eriti koos nõukogu terminoloogiateenistusega, kes vastutab nende andmete eest IATEs (vajaduse korral kõikide vajalike teenistustega nõu pidades). Selle komisjoni tööd juhib väljaannete talitus (vt „Stiilijuhendi kooskõlastamine“).
Teave, küsimused, märkused ja ettepanekud palun saata e-posti aadressil:
code-redaction-coordination@publications.europa.eu
Kas institutsioonidevaheline stiilijuhis on olemas ka teistes vormingutes?
Stiilijuhend on 23 keeles olemas nii paberkandjal kui ka PDF-vormingus (2011).

Kuidas endale saada stiilijuhise paberväljaanne?

Ajakohastatud teabe saamiseks vt „Uudiste“ rubriiki.
Miks mõni PDF-dokument ei avane?
Acrobat ReaderPDF-dokumendi avamiseks on vaja Acrobat Readeri tarkvara, mida saab tasuta alla laadida Adobe’i veebisaidilt.

Kui dokument ei avane ekraanil korralikult, tuleb see salvestada kõvakettale („File“ – „Save As…“) ja ehk ka arvuti töölauale ning avada seejärel Acrobat Readeriga. Samuti annab nõu Adobe’i veebisaidi „Abi“ lehekülg, kust leiab süsteemi seadistusega sobivaid lahendusi.
Viimati uuendatud: 30.4.2015
Tagasi üles