ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Nyheder
Seneste opdatering: 17.3.2023

Nogle nyttige sider

Ny PDF-udgave af Vejledning i Udformning af EU-Publikationer
På webstedet findes nu en ny PDF-udgave med indholdet af Vejledningen pr. 19. april 2022. PDF-udgaven kan downloades gratis fra EU Publications-portalen.

Modernisering af webstedet
Fra dette efterår vil Vademecum være tilgængelig i en ny elektronisk udgave. På grund af den igangværende modernisering er det med Styringsgruppens opbakning blevet besluttet, at kun nødvendige opdateringer vil blive udført, indtil det moderniserede websted er på plads. Vi beklager.

Denne side er tilgængelig på 24 af de europæiske institutioners arbejdssprog. Alle versioner er præsenteret med samme struktur (undtagen del IV, som er forskellig for hvert sprog). Ved hjælp af rullemenuen øverst på hver side kan De let finde en valgt side på ethvert sprog.

Seneste ændringer

Marts 2023

17.3.2023
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Februar 2023

23.2.2023
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Investeringsbank

Januar 2023

24.1.2023
Punkt 7.1.1, 7.2.1 og 7.3.2 og Bilag A7: Bosnien-Hercegovina (kandidatlande): tilføjelse
23.1.2023
Punkt 8.1 og 8.2, fodnoter, Den Europæiske Unions Tidende: tilføjelse
13.1.2023
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
1.1.2023
Punkt 7.3.2, Bilag A5 og A7, Kroatien, valuta: »euro« i stedet for »kuna«

December 2022

19.12.2022
Bilag A5 og A7, Sierra Leone, valutaforkortelse: »SLE« i stedet for »SLL«
12.12.2022
Bilag A5, Yemen, hovedstad: »Sana« i stedet for »Sanaa«

Oktober 2022

10.10.2022
Bilag A5, Kazakhstan, hovedstad: »Astana« i stedet for »Nur-Sultan«

September 2022

29.9.2022
Punkt 1.3.2, nummerering af dokumenter: opdatering
16.9.2022
Punkt 7.1.1, 7.2.1 og 7.3.2 og Bilag A7: Moldova og Ukraine (kandidatlande): tilføjelse

August 2022

31.8.2022
Punkt 9.5.3, decentrale organisationer (agenturer): opdatering

Juni 2022

1.6.2022
Bilag A2, logoer: Ombudsmanden

Maj 2022

24.5.2022
Bilag А5, Belarus, officielt betegnelse: »Republikken Belarus« i stedet for »Republikken Hviderusland«; indbygger-betegnelse: »belaruser« i stedet for »hviderusser«; adjektiv: »belarusisk« i stedet for »hviderussisk« og valuta: »belarusisk rubel« i stedet for »hviderussisk rubel«
Bilag А6, Belarus, land/område: »Belarus« i stedet for »Hviderusland«
Bilag А7, Belarus, land/område: »Belarus« i stedet for »Hviderusland« og valuta: »belarusisk rubel« i stedet for »hviderussisk rubel«

April 2022

22.4.2022
Bilag A5, Ukraine, hovedstad: »Kyiv« i stedet for »Kiev«
Bilag A7, Ukraine, valuta: »hryvnia« i stedet for »grynia«
19.4.2022
Nyttige links, Punkt 5.1.1 (bekendtgørelsesnotits), 5.3.1 (titelbladets bagside) i 5.4.2 (ophavsretlig status): opdatering

Marts 2022

2.3.2022
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier og Den Fælles Afviklingsinstans

Januar 2022

25.1.2022
Indledende bemærkninger, punkt 3 og 7.2.4, irsk: opdatering
19.1.2022
Punkt 9.5.3, bilag А2 og А9, decentrale organisationer (agenturer): »Den Europæiske Unions Asylagentur« (EUAA) i stedet for »Det Europæiske Asylstøttekontor« (EASO)

December 2021

6.12.2021
Bilag А9, andre organisationer: ændringer
3.12.2021
Punkt 9.5.6, andre organisationer: ændringer

November 2021

22.11.2021
Bilag A2, logoer: EPSO

September 2021

24.9.2021
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: ny tjeneste (Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet)
Punkt 3.3.2, opdatering
16.9.2021
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

August 2021

30.8.2021
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Anklagemyndighed, Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Juli 2021

21.7.2021
Bilag A2, logoer: eu-LISA
2.7.2021
Punkt 9.5.3 og bilag А9, decentrale organisationer (agenturer): Det Europæiske Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed (tilføjelse)

Juni 2021

1.6.2021
Opdatering af første del, Den Europæiske Unions Tidende, først og fremmest punkt 2 til punkt 3.6, ændringer som følge af indførelsen af EdiT (et XML-baseret redskab til udarbejdelse af juridiske tekster)

Maj 2021

12.5.2021
Punkt 9.5.3 og bilag А9, decentrale organisationer (agenturer), ACER: »Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA)« i stedet for »Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)«

April 2021

1.4.2021
Punkt 9.5.4 og 9.6 og bilag А9, forvaltningsorganer: CHAFEA: nedlagt; CINEA, EACEA, Eismea, REA: opdatering

Marts 2021

2.3.2021
Punkt 7.1.2, landenes rækkefølge: opdatering

Februar 2021

28.2.2021
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater og tjenester: Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige (nedlagt)
16.2.2021
Punkt 9.5.4 og 9.6 og bilag А9, forvaltningsorganer: Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område

Januar 2021

16.1.2021
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater og tjenester: »Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber« (INTPA) i stedet for »Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling« (DEVCO)

December 2020

14.12.2020
Punkt 5.4.2 (copyright): opdatering

November 2020

19.11.2020
Bilag A2, logoer: Frontex
6.11.2020
Bilag A2, logoer: Domstolen

Juli 2020

16.7.2020
Bilag A2, logoer: BEREC-kontoret, Euratoms Forsyningsagentur

Marts 2020

17.3.2020
Bilag A2, logoer: Eurojust

Februar 2020

1.2.2020
Punkt 7.1, 7.3.2, 9.1.4 og 9.1.5; bilag A7 og А10: Det Forenede Kongerige (udtræden af EU)

Januar 2020

15.1.2020
Bilag A2, logoer: EØSU
1.1.2020
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater og tjenester: »Generaldirektoratet for Forsvarsindustri og Rummet« (DEFIS) og »Generaldirektion Unterstützung von Strukturreformen« (REFORM)

December 2019

12.12.2019
Punkt 9.5.3 og bilag А2 og А9, decentrale organisationer (agenturer), Eurojust: »Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde« i stedet for »Eurojust«
9.12.2019
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater og tjenester: »IDEA – Inspiration, debat, engagement og accelereret aktion« i stedet for »Det Europæiske Center for Politisk Strategi« (EPSC)

November 2019

16.11.2019
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater og tjenester: »Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige« (UKTF) i stedet for »Taskforcen for Forberedelse og Gennemførelse af Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige i henhold til Artikel 50 i TEU« (TF50)

Oktober 2019

15.10.2019
Bilag A5, Antigua og Barbuda, hovedstad: »St John’s« i stedet for »St. John’s«; Grenada, hovedstad: »St George’s« i stedet for »St. George’s«

September 2019

30.9.2019
Punkt 9.5.3 og bilag А9, decentrale organisationer (agenturer), ERA: akronym (tilføjelse)

Juli 2019

4.7.2019
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer (agenturer), ACER: »Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder« i stedet for »Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder«
3.7.2019
Bilag A2, logoer: EIB

Juni 2019

27.6.2019
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer (agenturer), ENISA: »Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed« i stedet for »Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed«
17.6.2019
Punkt 9.5, Det Europæiske Databeskyttelsesråd (rykket fra punkt 9.5.3 til punkt 9.5.1)

Maj 2019

29.5.2019
Bilag A5, Burundi, hovedstad: »Gitega« i stedet for »Bujumbura«
24.5.2019
Bilag A5, Kazakhstan, hovedstad: »Nur-Sultan« i stedet for »Astana«

April 2019

1.4.2019
Punkt 5.1.1, omslagsside IV: Publikationskontorets logo

Marts 2019

30.3.2019
Punkt 9.5.3 og bilag А9, decentrale organisationer (agenturer): Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, sæde: »Paris« i stedet for »London«; Det Europæiske Lægemiddelagentur, sæde: »Amsterdam« i stedet for »London«
1.3.2019
Punkt 5.3 (titelbladets bagside) og 5.4 (copyright): opdatering

Februar 2019

15.2.2019
Punkt 7.1, 7.2, 7.3.2, bilag A5, A6 og A7: Nordmakedonien (nye benævnelser)
6.2.2019
Bilag A2, logoer: EUISS og FRA
4.2.2019
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer (agenturer), eu-LISA: »Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed« i stedet for »Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed«

Januar 2019

3.1.2019
Bilag A4, akronymer: BEREC (opdatering)

December 2018

20.12.2018
Punkt 9.5.3 og bilag А2 og А9, decentrale organisationer (agenturer): »Agenturet for Støtte til BEREC« i stedet for »Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation«
12.12.2018
Punkt 5.3 og 5.4, copyright: update (under progress)

November 2018

12.11.2018
Punkt 9.5.6 og bilag А9, andre organisationer: fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (ny tilføjelse)

Oktober 2018

25.10.2018
Punkt 9.5.3 og bilag А2 og А9, decentrale organisationer (agenturer): »Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur« i stedet for »Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur«
9.10.2018
Bilag A5, A6 og A7, Swaziland, officielt betegnelse: »Kongeriget Eswatini« i stedet for »Kongeriget Swaziland«; stat/område: »Eswatini« i stedet for »Swaziland«

September 2018

25.9.2018
Punkt 5.9.2, henvisninger til traktaterne (opdatering)
18.9.2018
Punkt 9.1.4 (adresser) og bilag A10 (regioner): Tjekkiet, geografisk navn
10.9.2018
Punkt 7.2.1, sprogenes rækkefølge og ISO-koder (opdatering)

August 2018

20.8.2018
Bilag A5 og A7, valutaer: Venezuela (VES, ny; VEF, afskaffelse)

Juli 2018

13.7.2018
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier
11.7.2018
Punkt 9.5.3 og bilag А9, decentrale organisationer (agenturer): Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (ny tilføjelse)
4.7.2018
Punkt 3.3, ændringsbestemmelser (ændringer)
1.7.2018
Bilag A5 og A7, valutaer: Mauretanien (MRO, afskaffelse), São Tomé og Príncipe (STD, afskaffelse)

Juni 2018

12.6.2018
Punkt 4.2.3, instrukser for indtastningen (opdatering)

Maj 2018

22.5.2018
Bilag A2, logoer: Eurofound, Frontex
11.5.2018
Bilag A5, Wallis og Futuna, officielt betegnelse: »Territoriet Wallis og Futuna« i stedet for »Wallis og Futuna«

April 2018

12.4.2018
Punkt 7.3.3, anbringelse af ISO-kode (EUR) eller eurosymbol (€) i forbindelse med beløb: opdatering (ændret regel for LV og NL)
11.4.2018
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer (agenturer): Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (rettelse af skrivemåden)

Marts 2018

26.3.2018
Punkt 9.5.5, Euratomagenturer og -organer: F4E (opdatering)
20.3.2018
Punkt 9.5.3, decentrale organisationer (agenturer): Den Europæiske Anklagemyndighed (opdatering)
7.3.2018
Punkt 9.5.3 og bilag А9, decentrale organisationer (agenturer): Det Europæiske Databeskyttelsesråd (ny tilføjelse)
1.3.2018
Bilag A10: opdatering

Februar 2018

5.2.2018
Punkt 5.1.1(c): omslaget (bekendtgørelsesnotits) (ændring)

Januar 2018

15.1.2018
Bilag A5, Libyen, officiel betegnelse: »Staten Libyen« i stedet for »Libyen«
1.1.2018
Bilag A5 og A7, valutaer: Mauretanien (MRU, ny), São Tomé og Príncipe (STN, ny)

Arkiv
(ændringer 2000-2017)

Alle foregående ændringer findes her: se arkiv.

Sidens top
Forrige sideNæste side