ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Introduktion

Att sprida information på alla språk är en uppgift som har högsta prioritet och är av vital betydelse för Europeiska unionen.

De flesta inser inte hur omfattande och komplex denna uppgift är. Mängden flerspråkig information som ska offentliggöras växer stadigt och denna uppgift kan därför endast lösas tack vare ständiga tekniska framsteg och rationaliseringssträvanden.

Interinstitutionella publikationshandboken ska ses i detta perspektiv. Den är resultatet av en process som inleddes 1993 med handbokens föregångare, och har tillkommit efter långa diskussioner i ett effektivt samarbete mellan EU-institutionerna. Det kan verka som ett hopplöst företag att genomföra en språklig standardisering på så många språk. Men projektet har mot alla odds krönts med framgång och resultatet hittar man, i 24 olika språkversioner, på webbplatsen för handboken (https://publications.europa.eu/code//).

De 24 språksamfunden har lyckats skapa gemensamma arbetsramar och därigenom en enhetligare bild av EU till medborgarna. Publikationshandboken fyller en samordnande funktion mellan de olika språkgrupperna men också mellan EU:s institutioner och organ, som har vuxit i antal de senaste åren. Den är ett bevis för att flerspråkighet inte nödvändigtvis leder till oförenliga skillnader. EU vill kunna svara på frågor från alla sina medborgare, och kan med detta hjälpmedel samordna sina språkresurser till hjälp för alla som är med och utarbetar EU-texter.

De beslut som den interinstitutionella kommittén fattar för Publikationshandboken gäller för alla EU-institutionerna, och det är Publikationsbyråns uppgift att genomföra dem. Genom att följa reglerna i Publikationshandboken markerar vi att EU är till för medborgarna. De får tillgång till texter på sitt eget språk och vi kan föra fram vårt budskap på ett enhetligt sätt.

Martine REICHERTS
Generaldirektör,
Publikationsbyrån

Anm.:
Denna introduktion offentliggjordes först på franska.
Senaste uppdatering: 1.7.2013
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida