ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Predhovor

Zabezpečenie rozširovania informácií vo všetkých jazykoch je pre Úniu prioritou a životnou nevyhnutnosťou.

Rozsah a zložitosť úlohy, ktorá z toho vyplýva, nie sú dostatočne docenené, každodenné rozširovanie čoraz väčšieho množstva dokumentov v mnohých jazykoch je však možné iba vďaka neustálemu technickému pokroku a nepretržitému úsiliu o racionalizáciu.

Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov je súčasťou týchto snáh. Toto dielo ako výsledok procesu začatého v roku 1993 dielom Vademecum vydavateľa je plodom veľkého množstva rokovaní, na ktorých sa aktívne zúčastňujú všetky inštitúcie Európskej únie. Dosiahnuť jazykovú štandardizáciu pre taký veľký počet jazykov sa zdalo byť utópiou. Napriek tomu je výsledok tejto mimoriadnej práce veľkým úspechom, pretože na webovej stránke príručky je dostupných dvadsaťštyri jazykových znení (https://publications.europa.eu/code//).

Dvadsiatim štyrom jazykovým spoločenstvám sa podarilo vypracovať spoločný pracovný rámec zaručujúci stabilitu pozitívneho obrazu, ktorý chcú mať inštitúcie Európskej únie v očiach občanov. Táto publikácia, ktorá predstavuje zjednocujúci prvok nielen medzi rôznymi jazykovými skupinami, ale aj medzi inštitúciami, orgánmi a decentralizovanými subjektmi, ktorých počet v posledných rokoch narástol, dokazuje, že viacjazyčnosť nemusí byť nevyhnutne zdrojom rozporov. Európa chce odpovedať všetkým a prostredníctvom tohto nástroja sa jej podarilo spojiť všetky jazykové zdroje, a tak spraviť z tejto zdanlivej rozdielnosti jedinečný zjednocujúci prvok pre všetkých, ktorých úlohou je podieľať sa na vytváraní textov Európskej únie.

Závery medziinštitucionálneho výboru pre príručku úpravy dokumentov sa uplatňujú vo všetkých inštitúciách, orgánoch a subjektoch Únie a Úrad pre publikácie má dbať na ich uplatňovanie. Dodržiavať túto príručku znamená zabezpečiť obraz Európy, ktorá je odhodlaná slúžiť občanovi, t. j. zabezpečiť mu komunikáciu v jeho vlastnom jazyku a zároveň dbať na súlad a jednotnosť správ určených pre všetkých.

Martine REICHERTS
generálna riaditeľka
Úradu pre publikácie

Pozn.:
Pôvodný text predhovoru bol uverejnený vo francúzskom jazyku.
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2013
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana