ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Uvodna beseda

Razširjanje informacij v vseh jezikih je prednostna naloga in temeljna dolžnost Evropske unije.

Javnost ni seznanjena z obsežnostjo in zapletenostjo te naloge. Zaradi čedalje večjega obsega in večjezičnosti dokumentov, ki jih je treba razširjati, jo je vsakodnevno mogoče opravljati le s stalnim razvojem uporabljenih tehnik in vztrajnim prizadevanjem za racionalizacijo.

Medinstitucionalni slogovni priročnik upošteva te vidike. Priročnik, ki je naslednik Vodnika za urednike iz leta 1993, je plod dolgotrajnih pogajanj, v katerih so dejavno sodelovale vse institucije Evropske unije. Načrt jezikovnega normiranja v tako številnih jezikih se je zdel neuresničljiv. Pa vendar je ta izjemen projekt uspel, saj na spletni strani priročnika (https://publications.europa.eu/code//) najdemo vsehštiriindvajset jezikovnih različic.

Štiriindvajsetim jezikovnim skupnostim je uspelo vzpostaviti skupen sistem dela, s čimer omogočajo stabilnost podobe, ki jo institucije Evropske unije želijo sporočiti državljanom. Ta priročnik, ki povezuje različne jezikovne skupine, pa tudi institucije, organe ter urade in agencije, ki v zadnjih letih postajajo vse številnejši, dokazuje, da večjezičnost ni nujno razlog za razhajanje. Evropa želi odgovoriti vsem, s tem orodjem pa je uspela združiti svoje jezikovne vire, da bi iz te navidezne različnosti naredila edinstven vezni člen med vsemi, ki so vključeni v pripravo besedil Evropske unije.

Sklepi medinstitucionalnega odbora za slogovni priročnik se uporabljajo v vseh institucijah, organih, uradih in agencijah Evropske unije, za nadzor pa je pristojen Urad za publikacije. Upoštevanje priročnika pomeni ohranjanje podobe Evrope, ki je trdno odločena služiti državljanom, tj. zagotavljati storitve v njihovih jezikih ob skrbi za usklajenost in enotnost sporočila.

Martine REICHERTS
Generalna direktorica
Urada za publikacije

Opomba:
Izvirno besedilo je bilo objavljeno v francoščini.
Zadnja sprememba: 31. 3. 2012
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran