ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

Ievadvārdi

Viena no Eiropas Savienības prioritātēm un būtiskiem pienākumiem ir nodrošināt informācijas izplatīšanu visās valodās.

Šā uzdevuma mērogs un sarežģītība vēl nav pietiekami novērtēta; tomēr izplatāmās dokumentācijas apjoms daudzās valodās nepārtraukti palielinās, un to nodrošināt katru dienu var tikai tādā gadījumā, ja pastāvīgi pilnveido izmantotās tehnikas un nepārtraukti racionalizē šo procesu.

“Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata” ir sagatavota, ņemot vērā šos mērķus. Šis darbs, turpinot 1993. gadā ar “Izdevēja rokasgrāmatu” aizsākto procesu, ir rezultāts ilgām sarunām un sadarbībai, kurā aktīvi piedalījās visas Eiropas Savienības iestādes. Doma, ka tik daudzās valodās ir iespējams īstenot lingvistisku standartizāciju, varētu šķist utopiska. Un tomēr šis milzīgais darbs ir vainagojies panākumiem, jo divdesmit četras valodu versijas ir pieejamas rokasgrāmatas tīmekļa vietnē (https://publications.europa.eu/code//).

Divdesmit četras valodu kopienas ir vienojušās par kopīgu darba shēmu, tādējādi nodrošinot stabilu tēlu, kādu Eiropas Savienības iestādes vēlas sniegt tās pilsoņiem. Šī rokasgrāmata, sekmējot tuvināšanos ne tikai starp dažādu valodu grupām, bet arī starp decentralizētajām iestādēm, struktūrām un aģentūrām, kuru skaits pēdējo gadu laikā ir palielinājies, apliecina, ka daudzvalodība netraucē saskaņotībai. Eiropa vēlas uzrunāt visus, un ar šo instrumentu tai ir izdevies apvienot savus lingvistiskos resursus, lai šīs šķietami nepārvaramās atšķirības pārvērstu neatkārtojamā vienotības avotā visiem tiem, kuru uzdevums ir strādāt ar Eiropas Savienības sagatavotajiem dokumentiem.

Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas komitejas secinājumi ir piemērojami visās iestādēs, struktūrās un aģentūrās, un Publikāciju birojam ir jāraugās, lai tie tiktu īstenoti. Rokasgrāmatas principu ievērošana palīdzēs nodrošināt tādas Eiropas tēlu, kas vēlas kalpot saviem pilsoņiem: nodrošināt tiem pakalpojumus dzimtajā valodā, vienlaikus rūpējoties par visiem sniegtās informācijas saskaņotību un vienotību.

Martine REICHERTS
Publikāciju biroja
ģenerāldirektore

NB!
Šo ievadvārdu teksts sākotnēji bija publicēts franču valodā.
Pēdējoreiz atjaunināts: 1.7.2013.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa