ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Cuvânt-înainte

Asigurarea difuzării informației în toate limbile constituie o prioritate și o obligație vitală pentru Uniunea Europeană.

Amploarea și complexitatea acestei sarcini sunt însă complet necunoscute publicului. Cu toate acestea, ca urmare a creșterii continue a cantității și a caracterului multilingv al documentației care trebuie difuzată, această sarcină poate fi îndeplinită în fiecare zi numai prin dezvoltarea continuă a tehnicilor utilizate și printr-un efort constant de raționalizare a acestei activități.

Ghidul de redactare interinstituțional se înscrie în acest demers. Această lucrare, rezultată în urma unei proceduri inițiate în 1993 prin Vade-mecum de l’éditeur (Vademecumul editorului), este rodul unei lungi serii de negocieri la care participă activ toate instituțiile Uniunii Europene. Realizarea unei acțiuni de standardizare lingvistică într-un număr de limbi atât de ridicat părea utopică. Și, cu toate acestea, rezultatul acestei întreprinderi extraordinare reprezintă un adevărat succes, ținând cont de faptul că cele douăzeci și patru de versiuni sunt disponibile pe site-ul internet al ghidului (https://publications.europa.eu/code//).

Douăzeci și patru de comunități lingvistice au reușit să stabilească o schemă de lucru comună, garantând astfel stabilitatea imaginii pe care instituțiile Uniunii Europene doresc să o transmită cetățenilor. Acest ghid de redactare, ca factor de coeziune între diversele grupuri lingvistice, dar și între instituțiile, organele și organismele descentralizate care au devenit din ce în ce mai numeroase în ultimii ani, demonstrează faptul că multilingvismul nu reprezintă în mod necesar o sursă de disparități. Europa dorește să ofere răspunsuri tuturor și, prin intermediul acestui instrument, ea a reușit să unifice resursele lingvistice pentru a transforma aceste aparente disparități într-un factor incomparabil de unificare a tuturor celor care intervin asupra textelor emise de Uniunea Europeană.

Concluziile comitetului interinstituțional al ghidului de redactare sunt aplicabile în toate instituțiile, organele și organismele Uniunii, iar Oficiul pentru Publicații are datoria să vegheze la punerea lor în aplicare. Respectarea ghidului de redactare înseamnă garantarea imaginii unei Europe hotărâte să acționeze în interesul cetățenilor prin asigurarea unui serviciu în limba maternă a acestora și prin păstrarea armoniei și a unicității mesajului transmis tuturor.

Martine REICHERTS
Director general
Oficiul pentru Publicații

NB:
Textul original al acestui cuvânt-înainte a fost publicat în limba franceză.
Actualizat la: 29.2.2012
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare