ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Předmluva

Zajistit šíření informací ve všech jazycích je pro Evropskou unii priorita a důležitá povinnost.

Rozsah a složitost úkolu, který tak vzniká, nejsou náležitě doceňovány. Každodenní rozšiřování stále většího množství dokumentů v mnoha jazycích je však možné jen díky neustálému technickému pokroku a nepřetržitému úsilí o racionalizaci.

Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů jsou součástí těchto snah. Tato publikace je výsled­kem postupu zahájeného v roce 1993 vydáním příručky Vádemékum nakladatele a vyústěním dlouhé řady jednání, kterých se aktivně účastnily všechny instituce Evropské unie. Dosáhnout jazykové standardizace pro tak značný počet jazyků se zdálo být nemožné. Přesto je výsledek tohoto výjimečného projektu nesporným úspěchem, neboť Pravidla jsou nyní dostupná na internetu ve všech dvaceti čtyřech jazykových verzích (https://publications.europa.eu/code//).

Čtyřiadvaceti jazykovým společenstvím se podařilo stanovit společný pracovní rámec, který zaručí stabilitu obrazu institucí Evropské unie v očích občanů. Tato publikace, představující jednotící prvek mezi různými jazykovými skupinami, ale též mezi orgány, institucemi a mno­hými decentralizovanými subjekty, které vznikly v posledních letech, ukazuje, že mnohoja­zyčnost nemusí být nutně zdrojem rozporů. Evropa chce naslouchat všem a s pomocí tohoto nástroje se jí podařilo spojit své jazykové zdroje a učinit ze zdánlivé rozdílnosti jedinečný sjednocující faktor pro všechny, jejichž úkolem je podílet se na vytváření textů Evropské unie.

Závěry interinstitucionálního výboru shrnuté v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů jsou závazné pro všechny orgány, instituce a jiné subjekty Unie a na jejich uplatňování dohlíží Úřad pro publikace. Dodržovat tato Pravidla znamená přispívat k obrazu Evropy, která je odhodlána sloužit občanům, tzn. umožnit jim komunikaci v jejich vlastním jazyce a současně dbát na soulad a jednotnost zpráv určených všem.

Martine REICHERTS
generální ředitelka
Úřadu pro publikace

Pozn.:
Původní verze této předmluvy byla zveřejněna ve francouzštině.
Poslední aktualizace: 1. 7. 2013
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana