ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Често задавани въпроси (FAQ)

Дали Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите е обикновен справочник, или сборник със задължителни правила?
Изложените в Ръководството правила трябва да бъдат спазвани от всички, които участват в оформянето на текстовете (печатни или в електронен формат) на европейските институции (указания, дадени от г-н Пиер де Боасийо в качеството му на председател на управителния комитет на Службата за публикации — вж. увода на Ръководството).
Дали информацията относно наименованията на държавите, езиците и паричните единици е достоверна?
По принцип Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите е официалният справочник на европейските институции, органи и агенции относно всякакви въпроси, свързани с държавите, паричните единици и езиците.
Решенията за изписване на наименованията се приемат съгласно официална процедура на консултация с терминологичните служби на Съвета, отговорни за съответните данни в IATE, и при необходимост, след пряка консултация между всички заинтересовани служби). Тази процедура се ръководи от Службата за публикации (координационен екип „Ръководство за изготвяне на публикациите“).

Всяка информация, въпрос, забележка или предложение може да изпращате на eлектронна поща:
code-redaction-coordination@publications.europa.eu
Съществува ли Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите в други формати?
Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите съществува на хартия и във формат PDF на 23 езика (издание от 2011 г.).

Информация как да се снабдите с него ще намерите в раздел „Издание на хартия“.

За да сте в течение на последните актуализации, вж. раздел „Новини“.
Някои документи в PDF формат не могат да бъдат отворени. Защо?
Acrobat ReaderЗа да отворите документи в PDF формат трябва да имате софтуер Acrobat Reader, който може да бъде инсталиран безплатно от уебсайта на Adobe.
Ако документът не се отваря, изтеглете го на хард диска си (File/Save As…), например на десктопа, и след това го отворете с Acrobat Reader. Можете също да потърсите информация на страницата „Support“ на уебсайта на Adobe. На тази страница ще намерите версия, която да е подходяща за вашата компютърна конфигурация.
Последна актуализация: 30.4.2015 г.
Начало на страницата