ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Добре дошли в Ръководството за изготвяне на публикациите!

Полезна информация

То съдържа…

It containsобщите стилистични правила, които трябва да бъдат използвани от всички институции, органи и агенции на Европейския съюз. Повече информация …

Прилагането му…

Its application is е задължително за всеки, който участва в изготвянето на документи (на хартиен или електронен носител) в институциите, органите и службите на Европейския съюз. Повече информация …

То е изготвено…

It is producedот различни официални работни групи, в които участват представители на основните езикови служби на институциите (юрист-лингвисти, преводачи, терминолози, коректори …). Повече информация …

Може да го намерите…

It is availableна 24 езика на Европейския съюз.

Brexit
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Следваща страница