ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Добре дошли в Ръководството за изготвяне на публикациите!
Полезна информация

То съдържа…

It containsобщите стилистични правила, които трябва да бъдат използвани от всички институции, органи и агенции на Европейския съюз. Повече информация …

Прилагането му…

Its application is е задължително за всеки, който участва в изготвянето на документи (на хартиен или електронен носител) в институциите, органите и службите на Европейския съюз. Повече информация …

То е изготвено…

It is producedот различни официални работни групи, в които участват представители на основните езикови служби на институциите (юрист-лингвисти, преводачи, терминолози, коректори …). Повече информация …

Може да го намерите…

It is availableна 24 езика на Европейския съюз.

Последна актуализация: 30.11.2021 г.
Начало на страницата
Следваща страница