ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Полезни връзки

Публикации на ЕС

Идентификатори и други елементи на корицата и титулната страница

Официален вестник, съставяне на законодателството

Информация на 24 езика

Международни кодове

Кодове на страните: ISO 3166 (код алфа-2, уебсайт на поддържащата агенция)

Кодове на езиците: ISO 639-1 (код алфа-2)

Уебсайт на регистриращия орган:
http://www.infoterm.info/standardization/iso_639_1_2002.php
Списък на кодовете:
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html
Списък на актуализациите:
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_changes.php

Кодове на паричните единици: ISO 4217 (уебсайт на поддържащата агенция)

Последна актуализация: 8.9.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страница