ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Bra länkar

EU-publikationer

Identifierare och andra beståndsdelar på omslagssidorna

Edition, back cover and publicity elements in 24 languages v15 (17.7.2020) (.zip) (Utgåva, baksida och uppgifter om offentliggörande på 24 språk v7)

Europeiska unionens officiella tidning, lagstiftande utkast

Användbara begrepp på 24 språk

Internationella koder

Landskoder: ISO 3166 (alpha-2-kod, ansvariga organisationens webbplats)

Språkkoder: ISO 639-1 (alpha-2-kod)

Valutakoder: ISO 4217 (ansvariga organisationens webbplats)

Senaste uppdatering: 4.3.2021
Till början av sidan
Föregående sida