ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Užitočné linky

Publikácie EÚ

Identifikátory a ostatné časti úvodných strán a obálky

A quick reference guide (21. 4. 2022)PDF (Návod, kde hľadať informácie)
Edition, back cover and publicity elements in 24 languages v20 (21. 4. 2022) (.zip) [Titulná strana (edičné údaje), zadná strana obálky a reklamné prvky v 24 jazykoch]
Sample pages (19. 12. 2019)PDF (Vzorové strany)

Úradný vestník, úprava právnych textov

Užitočné pojmy v 24 jazykoch

Medzinárodná kodifikácia

Kódy krajín: ISO 3166 (dvojmiestny alfabetický kód, internetová stránka evidenčného orgánu)

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) (Internetová stránka evidenčného orgánu):
http://www.iso.org/iso/country_codes.htm

Jazykové kódy: ISO 639-1 (dvojmiestny alfabetický kód)

Internetová stránka evidenčného orgánu:
http://www.infoterm.info/standardization/iso_639_1_2002.php

Kódy pre meny: ISO 4217

Internetová stránka evidenčného orgánu:
http://www.currency-iso.org
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2022
Začiatok strany
Previous page