ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Fáilte chuig an Treoir Stíle

Leathanaigh acracha

It containsrialacha agus gnásanna caighdeánacha stíleacha inti, nach mór d’institiúidí, do chomhlachtaí agus do ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh feidhm a bhaint astu. Tuilleadh eolais.

Tá sé

Its application iséigeantach í a chur i bhfeidhm agus gach cáipéis (leagan clóite nó leictreonach) á chur i dtoll a chéile. Tuilleadh eolais.

Scríobh

It is producedmeithleacha éagsúla í, ionadaithe seirbhísí teangeolaíochta de chuid na n-institiúidí (dlítheangeolaithe, aistritheoirí, téarmeolaithe, léitheoirí profaí) san áireamh. Tuilleadh eolais.

Tá sí le fáil

It is availablei 24 theanga an Aontais Eorpaigh.w

Brexit
Tá cuid den ábhar ar an suíomh gréasáin seo á thabhairt cothrom le dáta ag Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh i bhfianaise tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach. Má tá ábhar fós ar an suíomh nach léiríonn an tarraingt siar sin, ní d’aon turas gurb amhlaidh atá agus déanfar na leasuithe is gá.

barr an leathanaigh
an chéad leathanach eile