ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Fáilte chuig an Treoir Stíle
Leathanaigh acracha

It containsrialacha agus gnásanna caighdeánacha stíleacha inti, nach mór d’institiúidí, do chomhlachtaí agus do ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh feidhm a bhaint astu. Tuilleadh eolais.

Tá sé

Its application iséigeantach í a chur i bhfeidhm agus gach cáipéis (leagan clóite nó leictreonach) á chur i dtoll a chéile. Tuilleadh eolais.

Scríobh

It is producedmeithleacha éagsúla í, ionadaithe seirbhísí teangeolaíochta de chuid na n-institiúidí (dlítheangeolaithe, aistritheoirí, téarmeolaithe, léitheoirí profaí) san áireamh. Tuilleadh eolais.

Tá sí le fáil

It is availablei 24 theanga an Aontais Eorpaigh.w

barr an leathanaigh
an chéad leathanach eile