ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Vitajte na stránkach príručky úpravy dokumentov!

Užitočné linky

Obsahuje

jednotné pravidlá úpravy dokumentov a dohody, ktoré sú záväzné pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry Európskej únie. Viac…

Jej použitie

je záväzné pre všetkých, čo sa zúčastňujú na tvorbe dokumentov (v papierovej alebo elektronickej podobe). Viac…

Vytvorili ju

viaceré pracovné skupiny, v ktorých sú zastúpené hlavné lingvistické oddelenia inštitúcií (právnici lingvisti, prekladatelia, terminológovia, korektori). Viac…

Je dostupná

v 24 jazykoch Európskej únie.

Brexit
Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Začiatok strany
Nasledujúca strana