ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Welkom bij de schrijfwijzer!
Enkele nuttige documenten

De schrijfwijzer bevat

De schrijfwijzer bevatuniforme stijlregels en afspraken die door alle instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie moeten worden gevolgd. Meer…

De schrijfwijzer moet

De schrijfwijzer moetworden toegepast door iedereen die in de Europese instellingen, organen, diensten en agentschappen betrokken is bij de totstandkoming van documenten (papier of elektronisch). Meer…

De schrijfwijzer wordt opgesteld

De schrijfwijzer wordt opgestelddoor verschillende werkgroepen waaraan vertegenwoordigers van de belangrijkste talendiensten van de instellingen deelnemen (juristen-linguïsten, vertalers, terminologen, correctoren). Meer…

De schrijfwijzer is beschikbaar

De schrijfwijzer is beschikbaarin 24 talen van de Europese Unie.

Bovenkant pagina
Volgende pagina