ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Увод

От първото си публикуване през 1993 г. под формата на Вадемекум за издателя насам Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите се превърна в абсолютно необходим инструмент за авторите на текстове от различните институции и органи на Европейския съюз, изготвен на всички официални езици.

Това стандартизиране на езиковите практики представлява особено забележително постижение, тъй като всички общи правила и работни похвати, съдържащи се в настоящото ръководство, са изготвени от нашите специалисти при максимално спазване на специфичните особености, характерни за всеки език.

Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите, което е достъпно и онлайн, позволява осъществяването на интерактивен диалог между различните действащи лица, независимо дали са автори на текстове, редактори, юрист-лингвисти, терминолози, преводачи или коректори. Ето защо техният принос за усъвършенстване и актуализиране на настоящата публикация е добре дошъл.

Разчитам на ангажираността на всички, за да се гарантира спазването на така установените правила. Това ще ни позволи, наред с другото, да продължим да използваме потенциала на информационните средства, за да можем по-добре да служим на европейските граждани, за които най-вече са предназначени текстовете, създавани от нашите институции и органи.

Пиер де БОАСИЙО (Pierre de BOISSIEU)
Председател на управителния комитет
на Службата за публикации

NB:
Оригиналният текст на този увод е публикуван на френски език.
Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница