ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů – vítejte!
Některé užitečné stránky

Obsahují

Obsahujíjednotná stylistická pravidla a zásady, které musejí být používány všemi orgány, institucemi a jinými subjekty Evropské unie. Více…

Jejich používání je

Jejich používání jepovinné pro všechny, kteří se podílejí na výrobě dokumentů (na papíře nebo elektronických dokumentů). Více…

Byla vytvořena

Byla vytvořenarůznými pracovními skupinami složenými ze zástupců hlavních jazykových útvarů orgánů EU (právní lingvisté, překladatelé, terminologové, korektoři). Více…

Jsou dostupná

Jsou dostupnáv 24 jazycích Evropské unie.

Začátek strany
Další strana