ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Witamy na stronach przewodnika!

Przydatne strony

Zawiera on

ujednolicone zasady i reguły stylistyczne, które powinny być respektowane przez wszystkie instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej. Więcej na ten temat…

Stosowanie go

jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą w powstawaniu tekstów (w formie papierowej lub elektronicznej) publikowanych przez instytucje unijne. Więcej na ten temat…

Został opracowany

przez różne grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele głównych służb językowych instytucji unijnych (prawnicy-lingwiści, tłumacze, terminolodzy, korektorzy). Więcej na ten temat…

Dostępny jest

w 24 językach Unii Europejskiej.

Brexit
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Góra strony
Następna strona