ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

Συνήθεις ερωτήσεις

Το Διοργανικό εγχειρίδιο είναι ένα απλό εργαλείο αναφοράς ή μια συλλογή υποχρεωτικών κανόνων;
Οι συμβάσεις και οι κανόνες που εμφανίζονται στο παρόν θα πρέπει να τηρούνται απ' όλους τους παρεμβαίνοντες σε κάθε τύπο εγγράφου προερχόμενου από τα όργανα της Ένωσης (κείμενα σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή) (δήλωση του κ. Pierre de Boissieu, υπό την ιδιότητά του του προέδρου της διευθύνουσας επιτροπής της Υπηρεσίας Εκδόσεων ―βλ. πρόλογο του έργου).
Ποιο βαθμό αξιοπιστίας μπορώ να δώσω στις πληροφορίες σχετικά με τις ονομασίες των χωρών, των γλωσσών ή των νομισμάτων;
Καταρχήν το Διοργανικό εγχειρίδιο έχει καταστεί το επίσημο εργαλείο αναφοράς των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα σχετικά με χώρες, νομίσματα και γλώσσες ζητήματα.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης που πραγματοποιείται κυρίως με τις υπηρεσίες ορολογίας του Συμβουλίου που είναι αρμόδιες για αυτά τα δεδομένα στην ΙΑΤΕ (καθώς και με άμεση διαβούλευση με κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία αν παραστεί ανάγκη).  Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Υπηρεσίας Εκδόσεων (Συντονισμός «Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων»).

Κάθε πληροφορία, ερώτηση, παρατήρηση ή υπόδειξη μπορεί να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
OP-ISG-coordination@publications.europa.eu
Το Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων υπάρχει σε άλλες μορφές;
Ναι, το Διοργανικό εγχειρίδιο υπάρχει επίσης σε μορφή PDF στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα PDF μπορούν να καταφορτωθούν δωρεάν από τη δικτυακή πύλη «Εκδόσεις της ΕΕ». Η νέα σελιδοποίηση διευκολύνει τον εντοπισμό των εννοιών και την απομνημόνευση των κοινών κανόνων και συμβάσεων όσον αφορά τη σύνταξη κειμένων.
Το Διοργανικό εγχειρίδιο ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις, βλ. «Τελευταία νέα».
Μερικά έγγραφα PDF δεν ανοίγουν. Γιατί;
Acrobat ReaderΓια να δείτε τα έγγραφα σε μορφή PDF, θα πρέπει να διαθέτετε το λογισμικό Acrobat Reader, που διατίθεται για δωρεάν τηλεφόρτωση στον ιστοχώρο του Αdobe.

Αν το έγγραφο δεν ανοίγει σωστά στην οθόνη σας, σώστε το σε τοπική μορφή (File/Save as…), π.χ. στο γραφείο σας (desktop) και κατόπιν ανοίξτε το με τον Acrobat Reader. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τη σελίδα «Support» στον ιστοχώρο του Αdobe (υπάρχει μόνο στα αγγλικά). Εκεί θα βρείτε διάφορες λύσεις ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας.
Τελευταία ενημέρωση: 1.3.2022
Αρχή σελίδας