ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny to jedynie wskazówki czy zbiór obowiązujących reguł?
Zasady i reguły zawarte w Przewodniku redakcyjnym powinny być respektowane przez wszystkich, którzy uczestniczą w powstawaniu tekstów (w formie papierowej lub elektronicznej) publikowanych przez instytucje Unii Europejskiej (zalecenie P. de Boissieu, niegdyś przewodniczącego Komitetu Zarządzającego Urzędu Publikacji – zob. Przedmowa do Przewodnika redakcyjnego).
Czy informacje dotyczące nazw krajów, języków czy walut są wiarygodne?
Zasadniczo Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny stał się oficjalnym źródłem odniesienia dla instytucji, agencji i organów Unii Europejskiej w przypadku wątpliwości dotyczących nazw krajów, walut i języków.
Decyzje podjęto po konsultacjach (zgodnie z oficjalną procedurą) przede
wszystkim ze służbami terminologicznymi Rady odpowiedzialnymi za te dane w
bazie IATE (a w razie potrzeby po bezpośrednich konsultacjach ze wszystkimi
odpowiednimi służbami). Procedurą tą zarządza Urząd Publikacji (zespół koordynacyjny ds. przewodnika redakcyjnego).

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie prosimy kierować na adres e-mail:
OP-ISG-coordination@publications.europa.eu
Czy Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny istnieje w innych formatach?
Tak, przewodnik jest również dostępny w formacie PDF w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Pliki PDF można pobrać bezpłatnie z portalu Publikacje UE.
Nowa szata graficzna ułatwi czytelnikom identyfikację pojęć i poznanie powszechnie stosowanych zasad i konwencji pisarskich.

Ostatnie zmiany można zobaczyć w zakładce „Co nowego”.
Nie mogę otworzyć dokumentu w formacie PDF. Dlaczego?
Acrobat ReaderAby zobaczyć zawartość plików w formacie PDF, potrzebne jest oprogramowanie Acrobat Reader, które można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Adobe tutaj.

Jeśli dokument nie otwiera się prawidłowo na ekranie komputera, można go zachować na twardym dysku (File/Save As…), na przykład na desktopie, a następnie otworzyć go za pomocą Acrobat Readera. Można również wykorzystać link ‘Pomoc’ na stronie internetowej Adobe. Tam powinni Państwo znaleźć odpowiednie rozwiązanie w zależności od konfiguracji danego systemu komputerowego.
Ostatnia aktualizacja: 5.3.2022
Góra strony