ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Najčastejšie otázky (FAQ)

Je Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov iba príručka s radami alebo dokument s pravidlami, ktoré treba povinne dodržiavať?
Pravidlá musia rešpektovať všetci, čo sa podieľajú na tvorbe všetkých druhov textov (tlačených alebo v elektronickej podobe), ktoré vydávajú inštitúcie Európskej únie (pokyny pána P. de Boissieu, výkonného predsedu Riadiaceho výboru Úradu pre úradné publikácie – pozri predslov k príručke úpravy dokumentov).
Môžem považovať informácie týkajúce sa názvov krajín, jazykov a mien za vierohodné?
Príručka úpravy dokumentov sa v podstate stala oficiálnym zdrojom informácií o názvoch štátov, mien a jazykov pre inštitúcie, orgány a agentúry Európskej únie.
Rozhodnutia sa prijímajú podľa úradného konzultačného postupu, najmä s terminologickým servisom Rady, ktorý zodpovedá za údaje v IATE (v prípade potreby sa priamo konzultuje so všetkými zainteresovanými). Tento proces riadi Úrad pre úradné publikácie (sekcia koordinácie príručky úpravy dokumentov).

Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo návrhy, pošlite e-mail na adresu:
code-redaction-coordination@publications.europa.eu.
Existuje Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov v iných formátoch?
Príručka existuje v 23 jazykoch aj v tlačenej podobe a vo formáte PDF (vydanie z roku 2011).

Informácie o tom, ako získať príručku, si pozrite na stránke „Tlačená verzia“.

Najnovšie aktualizácie nájdete na stránke „Novinky“.
Niektoré PDF súbory sa nedajú otvoriť. Prečo?
Acrobat ReaderAby sa vám zobrazili dokumenty v PDF formáte, musíte mať nainštalovaný program Acrobat Reader. Môžete si ho bezplatne stiahnuť na internetových stránkach spoločnosti Adobe.

Ak sa požadovaný dokument neotvorí na obrazovke úplne, uložte si ho na lokálny disk (Súbor/Uložiť ako…), napríklad na pracovnú plochu, a potom otvorte súbor ešte raz s použitím programu Acrobat Reader. Môžete si tiež prečítať informácie o technickej podpore na webových stránkach spoločnosti Adobe. Sú tam opísané rôzne riešenia možných problémov podľa konfigurácie vášho hardvéru.
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2015
Začiatok strany