ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Najčastejšie otázky (FAQ)

Je Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov iba príručka s radami alebo dokument s pravidlami, ktoré treba povinne dodržiavať?
Pravidlá musia rešpektovať všetci, čo sa podieľajú na tvorbe všetkých druhov textov (tlačených alebo v elektronickej podobe), ktoré vydávajú inštitúcie Európskej únie (pokyny pána P. de Boissieu, výkonného predsedu Riadiaceho výboru Úradu pre úradné publikácie – pozri predslov k príručke úpravy dokumentov).
Môžem považovať informácie týkajúce sa názvov krajín, jazykov a mien za vierohodné?
Príručka úpravy dokumentov sa v podstate stala oficiálnym zdrojom informácií o názvoch štátov, mien a jazykov pre inštitúcie, orgány a agentúry Európskej únie.
Rozhodnutia sa prijímajú podľa úradného konzultačného postupu, najmä s terminologickým servisom Rady, ktorý zodpovedá za údaje v IATE (v prípade potreby sa priamo konzultuje so všetkými zainteresovanými). Tento proces riadi Úrad pre úradné publikácie (sekcia koordinácie príručky úpravy dokumentov).

Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo návrhy, pošlite e-mail na adresu:
OP-ISG-coordination@publications.europa.eu.
Je Medziinštitucionálna príručka dostupná aj v inom formáte?
Áno. Medziinštitucionálna príručka je dostupná aj vo formáte PDF vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Verzie PDF si môžete bezplatne stiahnuť na stránke „Publikácie EÚ“. Nová aktualizovaná stránka uľahčuje identifikáciu konceptov a zapamätanie si spoločných pravidiel písania a dohovorov prijatých inštitúciami.

Medziinštitucionálna príručka sa pravidelne aktualizuje.
O najnovších zmenách sa dozviete na stránke „Novinky“.
Niektoré PDF súbory sa nedajú otvoriť. Prečo?
Acrobat ReaderAby sa vám zobrazili dokumenty v PDF formáte, musíte mať nainštalovaný program Acrobat Reader. Môžete si ho bezplatne stiahnuť na internetových stránkach spoločnosti Adobe.

Ak sa požadovaný dokument neotvorí na obrazovke úplne, uložte si ho na lokálny disk (Súbor/Uložiť ako…), napríklad na pracovnú plochu, a potom otvorte súbor ešte raz s použitím programu Acrobat Reader. Môžete si tiež prečítať informácie o technickej podpore na webových stránkach spoločnosti Adobe. Sú tam opísané rôzne riešenia možných problémov podľa konfigurácie vášho hardvéru.
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2022
Začiatok strany