ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Vanliga frågor (FAQ)

Är Publikationshandboken enbart en referenshandbok eller en samling med obligatoriska regler?
De överenskommelser och regler som presenteras här bör respekteras av alla som arbetar med att ta fram olika typer av dokument för gemenskapens institutioner (text på papper eller elektronisk text) (uttalande av P. de Boissieu sin egenskap av ordförande i Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella förvaltningskommitté - se förord i Publikationshandboken.
Hur stor vikt ska jag lägga vid informationen om namn på länder, språk och valutor?
I princip har Publikationshandboken blivit det officiella referensverktyget för Europeiska unionens institutioner och organ för alla frågor som rör länder, valutor och språk.
Besluten tas i samråd, särskilt med rådets terminologitjänst som ansvarar för dessa frågor i IATE (och vid behov, i direkt samråd med berörd tjänst). Detta förfarande sköts med överinseende av Publikationsbyrån (avdelningen ”Samordning Publikationshandboken”).

All information, alla frågor, påpekanden eller förslag kan lämnas per e-brev till följande adress:
OP-ISG-coordination@publications.europa.eu
Finns Publikationshandboken i andra format?

Ja, Publikationshandboken finns också i pdf-format på Europeiska unionens 24 officiella språk. Dessa pdf-filer kan laddas ner gratis från webbplatsen ”EU-publikationer”. Den nya layouten gör det enklare för läsarna att identifiera begrepp och minnas gemensamma skrivregler och konventioner.

Publikationshandboken uppdateras regelbundet. De senaste uppdateringarna finns på sidan ”Nyheter”.
Vissa pdf-filer går inte att öppna. Varför?
Acrobat ReaderFör att kunna öppna dokument i pdf-format måste du ha programmet Acrobat Reader installerat på din dator. Det finns att ladda ner gratis på Adobes webbplats.

Om dokumentet inte öppnas korrekt på skärmen, spara det lokalt på din dator (Arkiv/Spara som, …), exempelvis på skrivbordet, och öppna det därefter med Acrobat Reader. Du kan även få hjälp på sidan ”Support” på Adobes webbplats (finns endast på engelska). Där finns olika förslag på hur du kan konfigurera din dator.
Senaste uppdatering: 5.3.2022
Till början av sidan