ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Cuid a hAon
An Iris Oifigiúil

Déantar cur síos i gCuid a hAon ar an ngnás agus ar an leagan amach a úsáidtear san Iris Oifigiúil. Ba chóir í a léamh in éineacht le Cuid a Trí agus Cuid a Ceathair, mar aon leis na hiarscríbhinní, a bhfuil feidhm acu freisin maidir le téacsanna a fhoilsítear san Iris Oifigiúil.

Samplaí i gCuid a hAon a bhfuil () ar a lorg, is teidil gníomhartha nó téacsanna iad nó is sleachta as gníomhartha nó as téacsanna iad nach ann dóibh i nGaeilge. Aistríodh na teidil agus na sleachta sin mar áis léirithe ar na rialacha ba cheart a chur i bhfeidhm i nGaeilge. (Táthar ag foilsiú gníomhartha agus gníomhartha ullmhúcháin i nGaeilge ón 1.1.2007 i leith.)

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.7.
Nuashonraithe: 1.6.2021
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile