ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

1.3. Sraith C

1.3.1. Rangú na ndoiciméad

Foilsítear réimse mór doiciméad i sraith C. Seo liosta (nach liosta cuimsitheach é) de na gníomhartha a fhoilsítear faoi na ceannteidil éagsúla i sraith C den IO (tá liosta níos cuimsithí le fáil in Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

An Iris Oifigiúil — Sraith C
C I — Rúin, moltaí agus tuairimí
Rúin
Moltaí
Tuairimí
C II — Faisnéis
Comhaontuithe idirinstitiúideacha
Dearbhuithe comhpháirteacha
Faisnéis ó institiúidí, ó chomhlachtaí, ó oifigí, agus ó ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh
C III — Gníomhartha ullmhúcháin
Tionscnaimh ó na Ballstáit
Parlaimint na hEorpa
An Chomhairle
An Coimisiún Eorpach
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
An Banc Ceannais Eorpach
An Chúirt Iniúchóirí
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
Coiste na Réigiún
An Banc Eorpach Infheistíochta
Oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh
C IV — Fógraí
Fógraí ó institiúidí, ó chomhlachtaí, ó oifigí, agus ó ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh
Fógraí ó Bhallstáit
Fógraí a bhaineann leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (cuirtear fógraí ó na hinstitiúidí ar dtús agus ansin fógraí ó na Ballstáit ina ndiaidh)
Fógraí ó thríú tíortha
C V — Fógairtí
Nósanna imeachta riaracháin
Imeachtaí cúirte
Nósanna imeachta a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a chur chun feidhme
Nósanna imeachta a bhaineann leis an mbeartas iomaíochta a chur chun feidhme
Gníomhartha eile
Nuashonraithe: 20.11.2019
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile