ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

2.1. An teideal

Is éard atá i dteideal iomlán gnímh:

an saghas gnímh (rialachán, treoir, etc.),
an uimhir (i.e. an giorrúchán nó na giorrúcháin is ábhartha (“AE”, “Euratom”, “AE, Euratom”, “CBES”), bliain agus uimhir sheicheamhach an ghnímh),
ainm na hinstitiúide (na n-institiúidí) nó an chomhlachta a ghlac an gníomh,
dáta a ghlactha (dáta a shínithe i gcás gníomhartha arna nglacadh go comhpháirteach ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle),
tuairisc ghearr ar an ábhar,
an uimhir a shann an t-údar don ghníomh (féach Pointe 1.2.2, “Uimhriú dúbailte”) i gcás inarb uimhriú dúbailte atá ar ghníomhartha.

I bPointe 3.2 leagtar síos na rialacha maidir le tagairtí do theideal.

Má leasaítear teideal gnímh le gníomh eile nó má dhéantar ceartúchán ar an teideal, ina dhiaidh sin is é an teideal leasaithe nó ceartaithe a luaitear i gcónaí.

NB:
Ar an gcéad leathanach, is féidir “códú” nó “athmhúnlú” a lua faoin teideal. Scríobhtar an téarma seo i mionlitreacha agus i gcló trom, faoin teideal, idir lúibíní. Ní luaitear é i gclár na n-ábhar ar an leathanach teidil ná i dtagairtí don ghníomh atá i gceist.
Nuashonraithe: 24.7.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile