ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Táblaí achoimre

Inneachar na sraitheanna

L (1) C (2) S

Gníomhartha reachtacha (L I)

Gníomhartha neamhreachtacha (L II)

Gníomhartha eile (L III)

Gníomhartha arna nglacadh roimh an 1 Nollaig 2009 faoi Chonradh CE, faoi Chonradh AE agus faoi Chonradh Euratom (L IV)

Rúin, moltaí agus tuairimí (C I)

Faisnéis (C II)

Gníomhartha ullmhúcháin (C III)

Fógraí (C IV)

Fógairtí (C V)

Conarthaí poiblí (cuirí chun tairisceana): oibreacha, soláthairtí, seirbhísí (nósanna imeachta oscailte, teoranta, brostaithe)

Fógraí ó institiúidí, ó chomhlachtaí, ó oifigí agus ó ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh nó ó chláir Aontais (e.g. an Ciste Eorpach Forbraíochta, an Banc Eorpach Infheistíochta, etc.)

(1)
Sraith a fhorlíontar le sraith L … I (féach Pointe 1.1, sraith L).
(2)
Sraith a fhorlíontar le sraith C … A, sraith C … E (scortha an 1 Aibreán 2014) agus sraith C … I (féach Pointe 1.1, sraith C).

Na heilimintí éagsúla de rialacháin, de threoracha agus de chinntí (L I agus L II)

An institiúid An gníomh Cineál an ghnímh Na heilimintí lena sainaithnítear iad: gníomhartha reachtacha/gníomhartha neamhreachtacha Ceann-teidil Sínitheoir
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Rialachán Reachtach
(an gnáthnós imeachta reachtach)

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

+ lua: Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach

L I Uachtarán Pharlaimint na hEorpa + Uachtarán na Comhairle
Treoir Reachtach
(an gnáthnós imeachta reachtach)

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

+ lua: Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach

L I Uachtarán Pharlaimint na hEorpa + Uachtarán na Comhairle
Cinneadh Reachtach
(an gnáthnós imeachta reachtach)

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

+ lua: Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach

L I Uachtarán Pharlaimint na hEorpa + Uachtarán na Comhairle
Cinneadh (e.g. Ciste Coigeartaithe Forchríochaithe na hEorpa) Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán Pharlaimint na hEorpa + Uachtarán na Comhairle
 
Parlaimint na hEorpa Rialachán Reachtach
(nós imeachta reachtach speisialta)

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

+ lua: Ag gníomhú di i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta

L I Uachtarán Pharlaimint na hEorpa
Cinneadh Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán Pharlaimint na hEorpa
 
An Chomhairle Eorpach Cinneadh Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán na Comhairle Eorpaí
 
An Chomhairle Rialachán Reachtach
(nós imeachta reachtach speisialta)

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

+ lua: Ag gníomhú di i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta

L I Uachtarán na Comhairle
Rialachán (atá bunaithe go díreach ar na Conarthaí) Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán na Comhairle
Rialachán cur chun feidhme Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …,

+ an dara lua: Ag féachaint do(n) …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán na Comhairle
Treoir Reachtach
(nós imeachta reachtach speisialta)

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

+ lua: Ag gníomhú di i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta

L I Uachtarán na Comhairle
Treoir (atá bunaithe go díreach ar na Conarthaí) Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán na Comhairle
Treoir cur chun feidhme Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …,

+ an dara lua: Ag féachaint do(n) …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán na Comhairle
Cinneadh Reachtach
(nós imeachta reachtach speisialta)

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

+ lua: Ag gníomhú di i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta

L I Uachtarán na Comhairle
Cinneadh (atá bunaithe go díreach ar na Conarthaí, cinntí CBES san áireamh) Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

Nó i gcás cinntí CBES, an chéad lua: Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán na Comhairle
Cinneadh cur chun feidhme Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …,

+ an dara lua: Ag féachaint do(n) …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán na Comhairle
 
An Coimisiún Rialachán (atá bunaithe go díreach ar na Conarthaí) Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Choimisiúin
Rialachán tarmligthe Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …,

+ an dara lua: Ag féachaint do(n) …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Choimisiúin
Rialachán cur chun feidhme Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …,

+ an dara lua: Ag féachaint do(n) …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Choimisiúin
Treoir (atá bunaithe go díreach ar na Conarthaí) Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Choimisiúin
Treoir tharmligthe Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …,

+ an dara lua: Ag féachaint do(n) …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Choimisiúin
Treoir cur chun feidhme Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …,

+ an dara lua: Ag féachaint do(n) …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Choimisiúin
Cinneadh (atá bunaithe go díreach ar na Conarthaí) Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Choimisiúin
Comhalta den Choimisiún (má dhírítear an gníomh chuig Ballstát)
Cinneadh tarmligthe Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

+ an dara lua: Ag féachaint do(n) …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Choimisiúin
Comhalta den Choimisiún (má dhírítear an gníomh chuig Ballstát)
Cinneadh cur chun feidhme Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …,

+ an dara lua: Ag féachaint do(n) …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Choimisiúin
Comhalta den Choimisiún (má dhírítear an gníomh chuig Ballstát)
 
An Banc Ceannais Eorpach Rialachán Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh
Cinneadh Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh
Treoirlíne Neamh­reachtach

An chéad lua: Ag féachaint don Chonradh …, agus go háirithe Airteagal … de,

gan lua ar bith faoin nós imeachta reachtach

L II Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh

Uimhriú na nIrisí Oifigiúla

Dáta Uimhir
Ó 1952 go dtí an 30.6.1967 (dhéantaí na leathanaigh a uimhriú don bhliain iomlán agus tagairt don bhliain ina dteannta) IO 106, 30.12.1962, lch. 2553/62
Ón 1.7.1967 i leith (is é leathanach 1 an chéad leathanach de gach eagrán) IO 174, 31.7.1967, lch. 1
1968 (cruthaíodh IO L agus C) IO L 76, 28.3.1968, lch. 1
IO C 108, 19.10.1968, lch. 1
1978 (cruthaíodh IO S) IO S 99, 5.5.1978, lch. 1
1991 (cruthaíodh IO C … A) IO C 194 A, 31.7.2008, lch. 1
Ó 31.8.1999 go dtí an 31.3.2014 (IO C … E) IO C 189 E, 26.7.2008, lch. 1
1.1.2016 (cruthaíodh L … I agus C … I) IO L 11 I, 16.1.2016, lch. 1
IO C 15 I, 16.1.2016, lch. 1

Uimhriú na ngníomhartha (sraith L)

Rialacháin
Dáta Uimhir
Ó 1952 go dtí an 31.12.1962 Rialachán Uimh. 17 ()
Ón 1.1.1963 go dtí an 31.12.1967 Rialachán Uimh. 1009/67/CEE ()
Ón 1.1.1968 go dtí an 31.10.1993 Rialachán (CEE) Uimh. 1470/68 ()
Ón 1.11.1993 go dtí an 31.12.1998 Rialachán (CE) Uimh. 3031/93 ()
Ón 1.1.1999 go dtí an 30.11.2009

Rialachán (CE) Uimh. 302/1999 ()

Rialachán (CE) Uimh. 1288/2009 ()

Ón 1.12.2009 go dtí an 31.12.2014 Rialachán (AE) Uimh. 1178/2009 ()
Ón 1.1.2015 Rialachán (AE) 2015/475
Treoracha, Cinntí
Gníomhartha Dáta Uimhir
Treoracha
(L I agus L II)
Go dtí an 31.12.2014

Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ()

Treoir 2010/12/AE ón gComhairle ()

Treoir 2010/29/AE ón gCoimisiún ()

Ón 1.1.2015

Treoir (AE) 2015/254 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

Treoir (AE) 2015/121 ón gComhairle

Treoir (AE) 2015/565 ón gCoimisiún

Cinntí
(L I)
Go dtí an 31.12.2014 Cinneadh Uimh. 284/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ()
Ón 1.1.2015 Cinneadh (AE) 2015/601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Cinntí
(L II)
Go dtí an 31.12.2014

Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún ()

Cinneadh 2010/204/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ()

Cinneadh 2010/231/CBES ón gComhairle ()

Ón 1.1.2015

Cinneadh (AE) 2015/119 ón gCoimisiún

Cinneadh (AE) 2015/468 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

Cinneadh (CBES) 2015/76 ón gComhairle

Moltaí agus Treoirlínte (L II)
Gníomhartha Dáta Uimhir
Moladh Go dtí an 31.12.2014 2009/1019/AE
Ón 1.1.2015 i leith (AE) 2015/682
Treoirlíne Go dtí an 31.12.2014 2009/1021/AE (BCE/2009/28)
Ón 1.1.2015 i leith (AE) 2015/732(BCE/2015/20)
NB:

Foilsítear moltaí:

faoi L II: moltaí ón gComhairle (Airteagal 121, Airteagal 126 agus Airteagal 140 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh), moltaí ón gCoimisiún (Airteagal 292), moltaí ón mBanc Ceannais Eorpach (Airteagal 292).
faoi C I: moltaí ó Pharlaimint na hEorpa le cur faoi bhráid na Comhairle, moltaí ón gComhairle, moltaí ón gCoimisiún, moltaí ón mBanc Ceannais Eorpach.
faoi C III: moltaí ón mBanc Ceannais Eorpach (Airteagal 129 agus Airteagal 219).
Cinntí an LEE, Cinntí agus Moltaí an CSTE
Gníomhartha Dáta Uimhir
Cinneadh ó Chomhchoiste LEE Go dtí an 31.12.2014 (uimhir sannta ag an údar amháin) Uimh. 119/2009
Ón 1.1.2015
(uimhriú dúbailte)
Uimh. 159/2014 [2015/94]
Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Go dtí an 31.12.2014 (uimhir sannta ag an údar amháin) Uimh. 133/09/COL
Ón 1.1.2015
(uimhriú dúbailte)

Uimh. 30/15/COL [2015/1813]

Uimh. 226/17/COL [2018/564]

Moladh ó Údarás Faireacháin CSTE Go dtí an 31.12.2014 (uimhir sannta ag an údar amháin) Uimh. 119/07/COL
Ón 1.1.2015
(uimhriú dúbailte)
Uimh. N/15/COL [2015/N]

Struchtúr gnímh

Struchtúr gnímh
Nuashonraithe: 1.6.2021
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile