ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

2.4. Abairtí a bhaineann le gné éigeantach na rialachán

Sna rialacháin, cuirtear ceann de na habairtí seo a leanas i ndiaidh an airteagail deiridh:

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit, i gcomhréir leis na Conarthaí.
(Úsáidtear an abairt seo in aon chásanna nach bhfuil an rialachán infheidhme maidir le gach Ballstát ná i ngach Ballstát (mar shampla, Ballstáit nach bhfuil an euro mar airgeadra acu, (féach, mar shampla, Rialachán (AE) Uimh. 1210/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle), comhar feabhsaithe, etc.))

Ní cuid den airteagal deiridh an abairt seo agus cuirtear i lár an leathanaigh í ar líne 28 Ciceros (féach Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Nuashonraithe: 8.4.2019
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile