ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

3.2.3. Conas tagairt d’fhorannáin na ngníomhartha

1. Luaitear codanna éagsúla de thagairt in ord íslitheach ón gcuid is ginearálta go dtí an chuid is sonraí:

Foráiltear le hAirteagal 6, le hAirteagal 7(1) nó (5), le hAirteagal 17 nó le hAirteagal 18 de Rialachán …
(cuirtear forannáin na n-airteagal idir lúibíní má uimhrítear iad sa téacs)
Airteagal 1(2), pointe (a), de Rialachán […]
Airteagal 1(1), an dara habairt,

2. Nuair a luaitear forannáin den saghas céanna, déantar an t-ainm a athscríobh más trí fhorannán den saghas céanna nó níos lú atá i gceist:

i gCaibidil I agus i gCaibidil II
in Airteagal 1, Airteagal 2 agus Airteagal 3
ach ní dhéantar an t-ainm a athscríobh más mó ná trí fhorannán den saghas céanna atá i gceist: moltaí a dhíriú chuig an gCoimisiún maidir le feidhmiú Airteagail 6, 7, 9b, 12, 14, 16, 16a, 16b, 16c, 17 agus 18;

agus

idir an chéad fhleasc agus an dara fleasc
an dara agus an tríú fleasc
(ach: an chéad fhleasc agus an tríú fleasc)

Nuair a luaitear airteagail, míreanna nó fomhíreanna atá uimhrithe go comhleanúnach, ní miste dealú a dhéanamh idir “Airteagal 2, Airteagal 3, agus Airteagal 4” (rud a eisiann airteagail bhreise ar nós Airteagal 3a, 3b, etc.) agus “Airteagal 2 go hAirteagal 4” (rud a chuimsíonn na hairteagail go léir a cuireadh isteach níos deireanaí).

3. Nuair a dhéantar tagairt d’fhorannáin den chineál céanna a mbíonn forannáin de leibhéal is ísle ag gabháil leo, luaitear an forannán atá i gceist gach uair:

Airteagal 2 agus Airteagal 3(1) de Rialachán …
Airteagal 2, Airteagal 5(2) agus (3), agus Airteagal 6 go hAirteagal 9 de Rialachán …
(agus ní scríobhtar
“Airteagal 2, 5(2) agus (3) agus 6 go 9”)
[…] agus go háirithe, Airteagal 1, pointí (1)(b) agus (3)(c), […]

4. Ní dhéantar athrá ar an bhfocal “pointe”:

i bpointe (b)(ii)
i bpointe (b)(ii)(1)
(agus ní scríobhtar “i bpointe (b), pointe (ii), pointe (1)”)
i bpointe 2(a)(i) de Theideal A de Rialachán … (agus ní scríobhtar “i bpointe 2, pointe (a), pointe (i) de Rialachán …”)

5. Is mar a leanas a dhéantar tagairtí d’Iarscríbhinní:

… na rialacha a leagtar amach san Iarscríbhinn [a ghabhann leis an Rialachán seo]. (seachas “den Rialachán seo”)
… an fhaisnéis dá dtagraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin.
Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn II.

Is mar a leanas a dhéantar tagairt d’fhorálacha iarscríbhinne:

[…] pointe 2.1.3.7, (a)(iii)(2), an ceathrú fleasc den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo

Ní ghairtear “iarscríbhinní” ar chomhaontuithe idirnáisiúnta:

Tá téacs an Chomhaontaithe i gceangal leis an gCinneadh seo.

(tabhair faoi deara an frása “i gceangal le”. Ní úsáidtear “a ghabhann le”.)

Nuashonraithe: 15.6.2021
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile