ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

3.2.3. Conas tagairt d’fhorannáin na ngníomhartha

1. Luaitear codanna éagsúla de thagairt in ord íslitheach ón gcuid is ginearálta go dtí an chuid is sonraí:

Foráiltear le hAirteagal 1(2), pointe (a), de Rialachán […]
Foráiltear le hAirteagal 2 agus Airteagal 3(2) go […]
Airteagal 1(1), an dara habairt, [...]
Foráiltear le hAirteagal 2(3) agus Airteagal 3 go [...]

2. Nuair a luaitear forannáin den saghas céanna, ní dhéantar an forannán a athlua:

Caibidlí I agus II
Airteagail 1, 4 agus 9
an dara agus an tríú fleasc
(ach: an chéad fhleasc agus an tríú fleasc)

Nuair a luaitear airteagail, míreanna nó fomhíreanna atá uimhrithe go comhleanúnach, ní miste idirdhealú a dhéanamh idir “Airteagail 2, 3 agus 4” (rud a eisiann airteagail bhreise ar nós Airteagal 3a, 3b, etc.) agus “Airteagail 2 go 4” (rud a chuimsíonn na hairteagail go léir a cuireadh isteach níos deireanaí).

3. Nuair a dhéantar tagairt d’fhorannáin den chineál céanna a mbíonn forannáin de leibhéal is ísle ag gabháil leo, luaitear an forannán a bhíonn i gceist gach uair:

Airteagal 2 agus Airteagal 3(1) de Rialachán […] (seachas Airteagail 2 agus 3(1) de Rialachán […])
Airteagal 2, Airteagal 5(2) agus (3), agus Airteagail 6 go 9 de Rialachán […]
(seachas
“Airteagal 2, 5(2) agus (3) agus 6 go 9”)
[…] agus go háirithe, Airteagal 1, pointí (1)(b) agus (3)(c), […]

4. Ní dhéantar athrá ar an bhfocal “pointe”:

i bpointe (b)(ii)
i bpointe (b)(ii)(1)
(agus ní scríobhtar “i bpointe (b), pointe (ii), pointe (1)”)
i dTeideal A, pointe (2)(a)(i), den Iarscríbhinn […] (seachas “bpointe (2), pointe (a), pointe (i), den Iarscríbhinn […]”)

5. Is mar a leanas a dhéantar tagairtí d’Iarscríbhinní:

[…] na rialacha a leagtar amach san Iarscríbhinn [a ghabhann leis an Rialachán seo]. (seachas “den Rialachán seo”)
[…] an fhaisnéis dá dtagraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin.
Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn II.

Is mar a leanas a dhéantar tagairt d’fhorálacha iarscríbhinne:

[…] pointe 2.1.3.7, (a)(iii)(2), an ceathrú fleasc den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo

thugtar “iarscríbhinní” de chomhaontuithe idirnáisiúnta:

Tá téacs an Chomhaontaithe i gceangal leis an gCinneadh seo.

(tabhair faoi deara an frása “i gceangal le”. Ní úsáidtear “a ghabhann le”.)

Nuashonraithe: 27.6.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile