ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

1. Struchtúr na hIrise Oifigiúla

1.1. Struchtúr ginearálta

Trí shraith atá in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh:

sraith L: Reachtaíocht,
sraith C: Faisnéis agus Fógraí,
sraith S: Forlíonadh d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Foilsítear sraith L agus sraith C go laethúil (ó Luan go hAoine ar bhonn rialta, agus ar an Satharn, ar an Domhnach agus ar laethanta saoire poiblí i gcásanna práinneacha amháin).

Ina theannta sin, foilsítear eagráin ar leithligh ag brath ar mhéid, ar phráinn agus ar thábhacht an ábhair.

Sraith L

Bíonn na ceannteidil seo a leanas i sraith L:

gníomhartha reachtacha (L I),
gníomhartha neamhreachtacha (L II),
gníomhartha eile (L III),
gníomhartha arna nglacadh roimh an 1 Nollaig 2009 faoi Chonradh CE, faoi Chonradh AE agus faoi Chonradh Euratom (L IV) (ceannteideal sealadach, as feidhm anois),
ceartúcháin.

Féach freisin Pointe 1.2 (sraith L).

Chomh maith le sraith L, tá sraith L … I ann do ghníomhartha práinneacha.

Sraith C

Bíonn na ceannteidil seo a leanas i sraith C:

rúin, moltaí agus tuairimí (C I),
faisnéis (C II),
gníomhartha ullmhúcháin (C III),
fógraí (C IV),
fógairtí (C V),
ceartúcháin.

Féach freisin Pointe 1.3 (sraith C).

Forlíontar sraith C le C … A,  le C … E (scortha an 1 Aibreán 2014) agus leis an tsraith C … I. Is ionann an focalbhá agus uimhir eagráin laethúil shraith C an lae chéanna.

Sraith C … A (A = Annex (Iarscríbhinn))
Tá an tsraith seo tiomnaithe d’fhoilsiú comórtas oscailte, fógraí folúntas agus comhchatalóg (cineálacha speiceas talmhaíochta, etc.).
Sraith C … E (E = electronic (leictreonach))
Tiomnaíodh an tsraith seo d’fhoilsiú téacsanna áirithe amhail seasaimh ón gComhairle faoin ngnáthnós imeachta reachtach nó miontuairiscí agus téacsanna a ghlac Parlaimint na hEorpa. Tá siad ar fáil ar láithreán gréasáin EUR-Lex (agus ar an DVD míosúil a eisíodh ina dhiaidh sin).
Sraith C … I (I = isolated (ar leith)).
IO C 137, 27.5.2010
IO C 137 A, 27.5.2010
IO C 137 E, 27.5.2010
IO C 119 I, 5.4.2018

Ós rud é go bhfoilsítear líon mór gníomhartha éagsúla i sraith C, tá éagsúlacht níos mó foirme inti (leagan amach clóghrafach) ná mar atá i sraith L, ach is comhionann na rialacha a chaithfear a chomhlíonadh sa dá shraith.

Sraith S

Tá sraith S (S = supplement (forlíonadh)) tiomnaithe d’fhoilsiú cuirí chun tairisceana le haghaidh conarthaí poiblí, fógraí ón gCiste Eorpach Forbraíochta agus ó institiúidí eile, ó chomhlachtaí, ó oifigí agus ó ghníomhaireachtaí de chuid an Aontais Eorpaigh. Tá sí ar fáil ar an idirlíon (bunachar sonraí TED) agus ar DVD.

Nuashonraithe: 1.8.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile