ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

2.7. Forannáin na ngníomhartha

Forannán Uimhriú Tagairt sa téacs
Gníomhartha
Brollach (1)
Lua (1)   sa chéad lua
Aithris uimhrithe (1) (1), (2) in aithris 1 (2)
Aithris neamhuimhrithe (1)   sa chéad aithris (2)
Téarmaí achtúcháin (3)
Airteagal (3) Airteagal Aonair
Airteagal 1, 2
san Airteagal Aonair
in Airteagal 1, 2
Mír uimhrithe (3) 1., 2. i mír 1, i mír 2 (san Airteagal céanna)
in Airteagal 2(1) (tagairt do mhír uimhrithe in Airteagal eile)
    Fomhír (4) (5)   sa chéad fhomhír, sa dara fomhír, sa tríú fomhír
Mír neamhuimhrithe (4)   sa chéad mhír, sa dara mír, sa tríú mír
Pointe (3) (1), (2), etc.
(a), (b)
(i), (ii), (iii), (iv)
i bpointe (1), (2)
i bpointe (a), (b)
i bpointe (i), (ii), (iii), (iv)
Fleasc (éim-dais) (4) sa chéad fhleasc, sa dara fleasc
Iarscríbhinn
  Iarscríbhinn I, II
(nó A, B)
san Iarscríbhinn
in Iarscríbhinn I, II (nó A, B) a ghabhann leis an ngníomh
Foscríbhinn
  Foscríbhinn
Foscríbhinn 1, 2
sa bhFoscríbhinn
i bhFoscríbhinn 1, 2 (a ghabhann leis an Iarscríbhinn)
Forannáin eile
Cuid Cuid I, II
(nó Cuid a hAon, Cuid a Dó)
i gCuid I, II
Cuid a hAon, Cuid a Dó
Teideal Teideal I, II i dTeideal I, II
Caibidil Caibidil 1, 2
(nó I, II)
i gCaibidil 1, 2
(nó I, II)
Roinn Roinn 1, 2 i Roinn 1, 2
Pointe
(in iarscríbhinní nó i gcomhaontuithe idirnáisiúnta)
I, II (nó A, B)
I. (nó A. nó 1.)
i bpointe I, II (nó A, B)
i bpointe I (A, 1)
(1)
Féach Pointe 2.2.
(2)
Roimh an 7 Feabhra 2000, tráth nach raibh aithrisí uimhrithe ann: sa chéad aithris, sa dara haithris.
(3)
I gcás ina ndéantar airteagail, míreanna uimhrithe nó foranna eile a bhfuil uimhir nó litir ag dul leo a chur isteach i dtéarmaí achtacháin gnímh atá ann, tugtar uimhir nó litir na foroinne roimhe sin ar an leibhéal céanna dóibh i dteannta na litreach “a”, “b”, “c”, “d”, etc. Féach freisin Pointe 3.3.2.
(4)
Ní bhíonn aon fhigiúr ná aon chomhartha aitheantais eile ag na forannáin seo; úsáidtear orduimhir agus í scríofa i litreacha agus tagairt á déanamh dóibh.
(5)
Forannáin de mhír uimhrithe.
NB:
Is féidir na habairtí seo a leanas a úsáid le haghaidh na habairte tosaigh: “Ag tús an …”, “Na focail tosaigh …”, “An chuid tosaigh”. Bíonn idirstad ag deireadh na habairte tosaigh.
Ní bhíonn ord ar leith ar fhorannáin sa tábla seo. Bíonn ord éagsúil ag na heilimintí de réir an téacs.

Féach Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Nuashonraithe: 4.7.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile