ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

5.4.4 Kuvien (piirrosten, valokuvien jne.) toisintaminen

Julkaisua luodessaan tekstin laatijoiden on otettava huomioon tekijänoikeuskysymykset. Jos julkaisuun sisällytetään osia, joihin muilla on tekijänoikeus (kolmannen osapuolen tekijänoikeus), on erittäin tärkeää varmistaa, että kaikki tarvittavat oikeudet näiden osien käyttämiseksi on hankittu. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa on varmistettava, ettei julkaisuun sisältyviä kuvia koskevia toisintamisoikeuksia koskevan maininnan ja Euroopan unionin, Euratomin tai oikeushenkilön (EKP, EIP, EIR ja hajautetut laitokset) näiden osien osalta hankkimien oikeuksien välillä ole ristiriitaa.

Euroopan unionille, Euratomille tai oikeushenkilölle kuuluvat osat

Kaikki ulkopuolisen hankkijan kanssa tehdyllä sopimuksella (1) hankitut osat: tekstin laatijan on varmistettava, että sopimus sisältää lausekkeen, joka antaa sille tekijänoikeudet kyseisten osien osalta. Tässä tapauksessa toisintamisoikeuksien on oltava seuraavassa muodossa:

Kuva/valokuva/jne. sivu …, © Euroopan unioni, [vuosi]
Kuva/valokuva/jne. sivu …, © Euroopan atomienergiayhteisö, [vuosi]
Kuva/valokuva/jne. sivu …, © Euroopan keskuspankki, [vuosi]
Kuva/valokuva/jne. sivu …, © [viraston nimi], [vuosi]

Kolmansille osapuolille kuuluvat osat

Sellaisten valokuvien tai sellaisen muun materiaalin käyttöön tai jäljentämiseen, joihin Euroopan unionilla ei ole tekijänoikeutta, on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta. Jokaisen osan yhteyteen on lisättävä tekijänoikeushuomautus niin kuin alempana kuvataan. Lisäksi nimiösivun kääntöpuolelle tulee yleinen huomautus:

Sellaisten valokuvien tai sellaisen muun materiaalin käyttöön tai jäljentämiseen, joihin Euroopan unionilla ei ole tekijänoikeutta, on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.
Sellaisten valokuvien tai sellaisen muun materiaalin käyttöön tai jäljentämiseen, joihin … (oikeushenkilön nimi) ei ole tekijänoikeutta, on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.
Yksityiselle henkilölle kuuluvat osat (kolmas osapuoli tai henkilöstön jäsen yksityishenkilönä)

Kaikista ulkopuolisen henkilön tai henkilöstön jäsenen yksityishenkilönä toimittamista osista on allekirjoitettava käyttölupasopimus, jossa esitetään kyseisen osan käyttöä koskevat edellytykset. Toisintamisoikeuksien on oltava seuraavassa muodossa:

Kuva/valokuva/jne. sivu …, © [taiteilijan nimi], [vuosi]
Kuvapankista saadut osat

Ehdotettuja käyttölupia täytyy noudattaa tarkasti. Toisintamisoikeuksien on oltava seuraavassa muodossa:

Kuva/valokuva/jne. sivu …, [taiteilijan nimi], © [kuvapankin nimi], [vuosi]
Creative Commons -tekijänoikeuslisenssit

Nämä luvat edellyttävät yleensä sitä, että on mainittava se sivusto, jolla kuva sijaitsee, sekä linkki, jonka avulla kaikki voivat löytää kuvan kyseiseltä sivustolta. Näiden kuvien käyttöön liittyy yleensä erityisedellytyksiä, eikä niitä saa käyttää ilman oikeudellista neuvontaa.

Kuvaa koskeva oikeus (valokuvissa ja videoilla esiintyvät henkilöt)

Tekstin laatijan ja valokuvan ottajan tai videon tekijän välisen sopimuksen lisäksi on otettava huomioon valokuvassa tai videolla esiintyvät henkilöt (kuvaa koskeva oikeus).

Tekstin laatijan on sisällytettävä hankkijan kanssa tehtyyn sopimukseen lauseke tai pyydettävä, että valokuvan ottanut tai videon tehnyt henkilöstön jäsen varmistaa, että kaikki valokuvassa tai videolla esiintyvät henkilöt allekirjoittavat vakiosopimuksen, jolla Euroopan unionille annetaan lupa kuvata heitä.

Jos tarvitsette lisätietoja, kääntykää julkaisutoimiston tekijänoikeuksista vastaavan yksikön puoleen (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Sisäinen linkki / käsikirja, joka on tarkoitettu vain Euroopan unionin toimielinten henkilöstön käyttöön.
Päivitetty viimeksi: 6.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu