ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.4.4. Gengivelse af kunstneriske elementer (tegninger, fotografier osv.)

Ved udarbejdelsen af en publikation skal de tekstproducerende tjenestegrene være opmærksomme på copyrighthensyn. Hvis der indgår kunstneriske elementer, som tredjemand har copyright til, er det vigtigt at sørge for, at alle de nødvendige tilladelser til at anvende disse elementer er blevet indhentet. I alle ovennævnte tilfælde skal det sikres, at der ikke er nogen uoverensstemmelse mellem angivelsen af gengivelsesrettighederne til kunstneriske elementer i publikationen og de rettigheder, som Den Europæiske Union, Euratom eller en enhed med status som en juridisk person (ECB, EIB, EIF og decentrale organisationer) har erhvervet vedrørende disse elementer.

Elementer, der tilhører Den Europæiske Union, Euratom eller en enhed med status som juridisk person

Med hensyn til elementer, der er erhvervet ved en kontrakt (1) med en ekstern part, skal den tekstproducerende tjenestegren sikre, at kontrakten indeholder en bestemmelse, der giver den ejendomsret til elementerne. I sådanne tilfælde bør gengivelsesrettighederne have følgende form:

Illustration/foto/osv. side …, © Den Europæiske Union, [år]
Illustration/foto/osv. side …, © Det Europæiske Atomenergifællesskab, [år]
Illustration/foto/osv. side …, © Den Europæiske Centralbank, [år]
Illustration/foto/osv. side …, © [agenturets eller kontorets navn], [år]

Elementer tilhørende tredjemand

Ved enhver anvendelse eller gengivelse af fotos eller andet materiale, der ikke er omfattet af Den Europæiske Unions, Euratoms eller en enhed med status som juridisk persons ophavsret, skal der indhentes tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsrettighederne. En oplysning om gengivelsesrettighed skal tilføjes nær hvert element som beskrevet nedenfor. Derudover indsættes der en generel note på de indledende sider:

Ved enhver anvendelse eller gengivelse af fotos eller andet materiale, der ikke er omfattet af Den Europæiske Unions ophavsret, skal der indhentes tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsrettighederne.
Ved enhver anvendelse eller gengivelse af fotos eller andet materiale, der ikke er omfattet af …s [enhedens navn i genitiv] ophavsret, skal der indhentes tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsrettighederne.
Elementer tilhørende en individuel person (tredjemand eller en ansat som privatperson)

For ethvert element, som er stillet til rådighed af en ekstern person eller en ansat som privatperson, skal der underskrives en licensaftale med betingelserne for anvendelse af elementet. Gengivelsesrettighederne bør have følgende form:

Illustration/foto/osv. side …, © [kunstnerens navn], [år]
Elementer fra en stockbilledbank

Det anbefales kraftigt at sætte sig grundigt ind i betingelserne for brug og at overholde dem. Normalt bør gengivelsesrettighederne have følgende form:

Illustration/foto/osv. side …, [kunstnerens navn], © [billedbankens navn], [år]
Creative Commons-licenser

Disse licenser kræver normalt, at det anføres, på hvilket websted billedet ligger, samt at der angives en webstedsadresse, så alle kan finde billedet på det pågældende websted. Anvendelse af disse billeder er normalt underlagt særlige vilkår og bør ikke ske uden juridisk rådgivning.

Retten til eget billede (personer på billeder eller videoer)

Ud over kontrakten mellem den tekstproducerende tjenestegren og ophavsmanden til et fotografi eller en video må der tages højde for de personer, der optræder på fotografiet eller videoen (retten til eget billede).

Den tekstproducerende tjenestegren skal i kontrakten med parten indsætte en bestemmelse, ved hvilken det sikres, at alle personer, der optræder på fotografiet eller videoen, underskriver en standardkontrakt, der giver Den Europæiske Union tilladelse til at afbilde dem, eller anmode den ansatte, som er ophavsmand til fotografiet eller videoen, om at sørge for, at de pågældende personer underskriver en sådan kontrakt.

Spørgsmål kan sendes til den tjeneste på Publikationskontoret, som er ansvarlig for copyright (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Intern database/internt opslagsværk for ansatte ved Den Europæiske Unions institutioner.
Seneste opdatering: 6.3.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side