ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.4.4. Umnožavanje umjetničkih elemenata (crteža, fotografija itd.)

Pri izdavanju publikacija autorske službe moraju paziti na autorsko pravo. Ako postoje umjetnički elementi na koje drugi (treće osobe) imaju autorsko pravo, važno je imati potrebna prava za uporabu tih elemenata. U svim navedenim slučajevima potrebno je izbjeći neusklađenost između spominjanja prava na umnožavanje umjetničkih elemenata u publikacijama i prava koja je glede tih elemenata dobila Europska unija, Euratom ili subjekt s pravnom osobnošću (ESB, EIB, EIF i decentralizirane organizacije).

Elementi koji pripadaju Europskoj uniji, Euratomu ili subjektu s pravnom osobnošću

Za sve elemente dobivene putem ugovora (1) s vanjskim ugovarateljem autorska služba mora osigurati da ugovor sadržava klauzulu kojom se stječe pravo vlasništva nad elementima. U ovom slučaju pravo na umnožavanje treba naznačiti na sljedeći način:

Ilustracija/Fotografija/itd. stranica …, © Europska unija, [godina]
Ilustracija/Fotografija/itd. stranica …, © Europska zajednica za atomsku energiju, [godina]
Ilustracija/Fotografija/itd. stranica …, © Europska središnja banka, [godina]
Ilustracija/Fotografija/itd. stranica …, © [ime agencije], [godina]

Elementi koji pripadaju trećim osobama

Za svaku uporabu ili umnožavanje fotografija ili druge građe koja nije zaštićena autorskim pravom EU-a, Euratoma ili subjekta s pravnom osobnošću, dopuštenje treba zatražiti za svaki element izravno od nositelja autorskog prava. Obavijest o autorskom pravu mora biti dodana pored svakog elementa kako je opisano u nastavku. Također, na uvodne stranice mora biti unesena općenita napomena:

Za svaku uporabu ili umnožavanje fotografija ili druge građe koja nije zaštićena autorskim pravom Europske unije dopuštenje treba zatražiti izravno od vlasnika prava.
Za svaku uporabu ili umnožavanje fotografija ili druge građe koja nije zaštićena autorskim pravom … [ime subjekta] dopuštenje treba zatražiti izravno od vlasnika prava.
Elementi koji pripadaju pojedinačnoj osobi (trećoj strani ili članu osoblja u privatnom svojstvu)

Za svaki element nabavljen od vanjske osobe ili člana osoblja u privatnom svojstvu treba potpisati ugovor o dopuštenju uporabe u kojemu su određeni uvjeti uporabe tog elementa. Pravo na umnožavanje treba naznačiti u ovom obliku:

Ilustracija/Fotografija/itd. stranica …, © [ime autora], [godina]
Elementi iz banke slika

Dozvole za uporabu moraju se striktno poštovati. Obavijest o autorskom pravu treba biti naznačena na sljedeći način:

Ilustracija/Fotografija/itd. stranica …, [ime autora], © [naziv banke slika], [godina]
Dozvole „Creative commons”

Pri tim dozvolama najčešće treba navesti mjesto na kojem se slika nalazi i poveznicu koja omogućuje svima pronalaženje slike na navedenoj stranici. Uporaba takvih slika uglavnom je podložna posebnim uvjetima pa je potrebno pravno savjetovanje.

Pravo na vlastitu sliku (osobe na fotografijama ili u videosnimkama)

Osim ugovora koji autorska služba sklapa s autorom fotografije ili snimke, moraju se uzeti u obzir osobe koje se pojavljuju na fotografijama ili videosnimkama (pravo na vlastitu sliku).

Autorska služba mora umetnuti klauzulu u ugovor s izvođačem ili tražiti od člana osoblja koji je autor fotografije ili videosnimke da osigura da svaka osoba koja se pojavljuje na fotografiji ili snimci potpiše ugovor kojim dopušta Europskoj uniji objavu svoje slike.

Za sva pitanja obratite se službi zaduženoj za autorsko pravo u Uredu za publikacije
(OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Interna poveznica/radni dokument za zaposlenike europskih institucija.
Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page