ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.4.4 Reproduciranje umetniških elementov (ilustracij, fotografij itd.)

Avtorske službe morajo pri pripravi publikacij upoštevati avtorske pravice. Če publikacija vsebuje umetniške elemente, ki so jih avtorsko zaščitili drugi (avtorske pravice tretjih oseb), je ključnega pomena, da so za uporabo teh elementov pridobljene vse potrebne pravice. Treba je zagotoviti, da ni neskladnosti med navedbo pravice reproduciranja umetniških elementov v publikaciji in pravicami, ki jih je glede teh elementov pridobila Evropska unija, Euratom ali drug subjekt s statusom pravne osebe (ECB, EIB, Evropski investicijski sklad).

Elementi, ki pripadajo Evropski uniji, Euratomu ali subjektu s statusom pravne osebe

Za vse elemente, pridobljene s pogodbo (1) z zunanjim izvajalcem, mora avtorska služba zagotoviti, da pogodba vsebuje klavzulo o prenosu lastninske pravice za te elemente nanjo. V tem primeru je pravica reproduciranja izražena v naslednji obliki:

Ilustracija/fotografija/itd. stran …, © Evropska unija, [letnica]
Ilustracija/fotografija/itd. stran …, © Evropska skupnost za atomsko energijo, [letnica]
Ilustracija/fotografija/itd. stran …, © Evropska centralna banka, [letnica]
Ilustracija/fotografija/itd. stran …, © [ime agencije], [letnica]

Elementi, ki pripadajo tretjim osebam

Za vsako uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, ki ni zaščiteno z avtorskimi pravicami Evropske unije, Euratoma ali subjekta s statusom pravne osebe, je treba pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov pravic. Ob elementu je treba dodati obvestilo o avtorskih pravicah, kot je navedeno spodaj. Poleg tega je treba v kolofonu dodati splošno obvestilo:

Za vsako uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, ki ni zaščiteno z avtorskimi pravicami Evropske unije, je treba pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov pravic.
Za vsako uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, ki ni zaščiteno z avtorskimi pravicami … [ime subjekta], je treba pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov pravic.
Elementi, ki pripadajo posameznikom (tretja oseba ali uslužbenec v zasebni dejavnosti)

Za vsak element, pridobljen od zunanje osebe ali uslužbenca v zasebni dejavnosti, je treba podpisati pogodbo o dovoljenju za uporabo, v kateri so določeni pogoji uporabe tega elementa. Pravica reproduciranja je izražena v naslednji obliki:

Ilustracija/fotografija/itd. stran …, © [ime umetnika], [letnica]
Elementi iz banke slik

Predlagana dovoljenja za uporabo je treba strogo upoštevati. Obvestilo o avtorskih pravicah mora biti navedeno v naslednji obliki:

Ilustracija/fotografija/itd. stran …, [ime umetnika], © [ime banke slik], [letnica]
Licence „Creative commons“

Pri teh licencah je treba običajno navesti spletno mesto, na katerem je slika na voljo, in povezavo, ki omogoča, da vsakdo lahko najde sliko na navedenem mestu. Za uporabo teh slik navadno veljajo posebni pogoji, zato je potrebno pravno svetovanje.

Pravica do lastne podobe (osebe na fotografijah ali videoposnetkih)

Poleg pogodbe, ki povezuje avtorsko službo z avtorjem fotografije ali videoposnetka, je treba upoštevati tudi osebe na fotografiji ali videoposnetku (pravica do lastne podobe).

Avtorska služba mora v pogodbo s pogodbenikom vključiti ustrezno klavzulo oziroma zahtevati, da uslužbenec, ki je avtor fotografije ali videoposnetka, zagotovi, da vsaka oseba s fotografije ali videoposnetka podpiše standardno pogodbo, s katero Evropski uniji dovoljuje uporabo svoje podobe.

Vsa vprašanja lahko naslovite na službo Urada za publikacije, odgovorno za avtorske pravice (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Notranja povezava/delovni dokument, dostopen le uslužbencem evropskih institucij.
Zadnja sprememba: 1. 4. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran