ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

5.4.4. Māksliniecisko elementu (zīmējumu, fotogrāfiju u. tml.) reproducēšana

Veidojot publikāciju, autordienestiem jāņem vērā autortiesību jautājumi. Ja tiek iekļauti mākslinieciski elementi, uz kuriem autortiesības ir citiem (trešās personas autortiesības), ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka ir iegūtas visas vajadzīgās tiesības šos elementus izmantot. Iepriekš minētajos gadījumos jānodrošina, ka norāde par māksliniecisko elementu reproducēšanas tiesībām publikācijā saskan ar tiesībām, ko Eiropas Savienība, Euratom vai vienība, kam piemīt juridiskas personas statuss (ECB, EIB, EIF un decentralizētās organizācijas), ieguvusi uz šiem elementiem.

Eiropas Savienībai, Euratom vai vienībai, kam piemīt juridiskas personas statuss, piederošie elementi

Attiecībā uz elementiem, kas iegūti, noslēdzot līgumu (1) ar ārēju līgumslēdzēju, autordienestam jānodrošina, ka līgumā ir ietverta klauzula, ar ko tam piešķir īpašumtiesības uz šiem elementiem. Tādā gadījumā norāde par reproducēšanas tiesībām ir šāda:

Ilustrācija/fotoattēls u. tml. … lpp. – © Eiropas Savienība, [gadskaitlis]
Ilustrācija/fotoattēls u. tml. … lpp. – © Eiropas Atomenerģijas kopiena, [gadskaitlis]
Ilustrācija/fotoattēls u. tml. … lpp. – © Eiropas Centrālā banka, [gadskaitlis]
Ilustrācija/fotoattēls u. tml. … lpp. – © [aģentūras nosaukums], [gadskaitlis]

Trešām personām piederoši elementi

Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus vai citus materiālus, uz ko ES, Euratom vai vienībai, kam piemīt juridiskas personas statuss, nav autortiesību, atļauja katram elementam jāprasa tieši autortiesību īpašniekam. Katram elementam jāpievieno turpmāk minētā norāde par reproducēšanas tiesībām. Bez tam, ievada un nobeiguma tekstos jāietver šāda vispārēja piezīme:

Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus vai citus materiālus, uz ko Eiropas Savienībai nav autortiesību, atļauja jāprasa tieši autortiesību īpašniekam.
Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus vai citus materiālus, uz ko … [vienības nosaukums] nav autortiesību, atļauja jāprasa tieši autortiesību īpašniekam.
Elementi, kas pieder privātpersonai (trešai personai vai darbiniekam, kas rīkojas kā privātpersona)

Katram elementam, ko sagādājusi ārēja persona vai darbinieks, kas rīkojas kā privātpersona, jāparaksta licencēšanas līgums, kurā izklāstīti elementa izmantošanas nosacījumi. Norāde par reproducēšanas tiesībām ir šāda:

Ilustrācija/fotoattēls u. tml. … lpp. – © [mākslinieka vārds], [gadskaitlis]
Elementi no attēlu krātuvēm

Piedāvātās izmantošanas licences ir rūpīgi jāievēro. Norāde par reproducēšanas tiesībām ir šāda:

Ilustrācija/fotoattēls u. tml. … lpp. – [mākslinieka vārds], © [attēlu krātuves nosaukums], [gadskaitlis]
Creative commons” licences

Parasti šīs licences paredz, ka jānorāda vietnes nosaukums, kurā atrodas attēls, kā arī saite, lai ikviens varētu attēlu sameklēt attiecīgajā vietnē. Uz šādu attēlu izmantošanu parasti attiecas īpaši nosacījumi, tāpēc pirms to izmantošanas jāsaņem juridiska konsultācija.

Tiesības uz grafisko atveidojumu jeb personas tiesības uz attēlu (fotogrāfijās vai videomateriālos redzamas personas)

Papildus līgumam starp autordienestu un fotogrāfijas vai videomateriāla autoru jāņem vērā arī fotogrāfijās vai videomateriālos redzamās personas tiesības (tiesības uz grafisko atveidojumu jeb personas tiesības uz attēlu).

Autordienestam jāiekļauj attiecīga klauzula līgumā ar līgumslēdzēju vai jāprasa, lai darbinieks, kas ir fotogrāfijas vai videomateriāla autors, nodrošinātu, ka ikviena fotogrāfijā vai videomateriālā redzamā persona ir parakstījusi standartlīgumu, ar kuru Eiropas Savienībai atļauj sevi grafiski atveidot.

Ja rodas jelkādi jautājumi, jāsazinās ar Publikāciju biroja dienestu, kas atbild par reproducēšanas tiesībām (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Darba dokuments, pieejams Eiropas iestāžu darbiniekiem iekšējā datortīklā.
Pēdējoreiz atjaunināts: 6.3.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa