ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

5.4.4. Iliustracijų (paveikslų, nuotraukų ir kt.) atgaminimas

Rengdamos leidinius atitinkamos tarnybos privalo atsižvelgti į autorių teisių klausimus. Jei naudojamos iliustracijos, kurių autorių teisės priklauso kitiems (trečiosios šalies autorių teisės), labai svarbu užtikrinti, kad būtų gautos visos reikalingos teisės naudoti šiuos elementus. Visais šiais atvejais įsitikinkite, kad leidinyje nurodytos iliustracijų atgaminimo teisės atitiktų Europos Sąjungos, Euratomo arba juridinio asmens statusą turinčio subjekto (ECB, EIB, EIF ir decentralizuotųjų įstaigų) įgytas teises į šiuos elementus.

Elementai, priklausantys Europos Sąjungai, Euratomui arba juridinio asmens statusą turinčiam subjektui

Dėl elementų, įsigytų pagal sutartį (1) su išorės rangovu, leidinius rengianti tarnyba privalo užtikrinti, kad į sutartį būtų įtraukta nuostata, pagal kurią jai suteikiama nuosavybės teisė į šiuos elementus. Šiuo atveju nuoroda apie atgaminimo teises turėtų būti pateikta tokia forma:

Iliustracija / Nuotrauka / kt. puslapis …, © Europos Sąjunga, [metai]
Iliustracija / Nuotrauka / kt. puslapis …, © Europos atominės energijos bendrija, [metai]
Iliustracija / Nuotrauka / kt. puslapis …, © Europos Centrinis Bankas, [metai]
Iliustracija / Nuotrauka / kt. puslapis …, © [agentūros pavadinimas], [metai]

Trečiosioms šalims priklausantys elementai

Norint naudoti ar atgaminti nuotraukas ir kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, Euratomui ar juridinio asmens statusą turinčiam subjektui, dėl kiekvieno elemento būtina gauti leidimą tiesiogiai iš autoriaus teisių turėtojo. Prie kiekvieno elemento turi būti pridėtas autorių teisių apsaugos ženklas, kaip aprašyta toliau. Be to, antraštiniuose puslapiuose turi būti pateikta bendroji pastaba:

Norint naudoti ar atgaminti nuotraukas ir kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, reikia gauti tiesioginį autorių teisių turėtojų leidimą.
Norint naudoti ar atgaminti nuotraukas ir kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso... [subjekto pavadinimas], reikia gauti tiesioginį autorių teisių turėtojų leidimą.
Elementai, priklausantys atskiram asmeniui (trečiajai šaliai arba fiziniam asmeniui)

Dėl kiekvieno elemento, kurį pateikia trečioji šalis ar fizinis asmuo, turi būti pasirašyta licencinė sutartis, kurioje turi būti nustatytos to elemento naudojimo sąlygos. Informacija apie atgaminimo teises turėtų būti pateikta tokia forma:

Iliustracija / Nuotrauka / kt. puslapis …, © [menininko vardas ir pavardė], [metai]
Elementai, paimti iš vaizdinės medžiagos išteklių banko

Reikia griežtai laikytis licencijų. Pranešimas apie autorių teises turėtų būti pateiktas tokia forma:

Iliustracija / Nuotrauka / kt. puslapis …, [menininko vardas ir pavardė], © [vaizdinės medžiagos išteklių banko pavadinimas], [metai]
Kūrybinės bendrijos („Creative commons“) licencijos

Šiose licencijose paprastai reikalaujama nurodyti interneto svetainę, kurioje yra atvaizdas, ir pateikti nuorodą, pagal kurią galima rasti atvaizdą toje interneto svetainėje. Šių atvaizdų naudojimui paprastai taikomos specialios sąlygos, jų nederėtų naudoti nepasitarus su teisininkais.

Teisę į asmens atvaizdą (nuotraukose arba vaizdo siužetuose matomi asmenys)

Be leidinius rengiančios tarnybos ir nuotraukos ar vaizdo siužeto autoriaus sutarties, taip pat būtina atsižvelgti į asmenų, matomų tose nuotraukose arba vaizdo siužetuose, teisę (teisę į asmens atvaizdą).

Leidinius rengianti tarnyba į sutartį su rangovu privalo įtraukti atitinkamą nuostatą arba paprašyti darbuotojo, kuris yra nuotraukos arba vaizdo medžiagos autorius, užtikrinti, kad kiekvienas nuotraukoje ar vaizdo medžiagoje matomas asmuo pasirašytų standartinę sutartį, pagal kurią jis sutinka leisti Europos Sąjungai naudoti jo atvaizdą.

Jei turite klausimų, kreipkitės į Leidinių biuro tarnybą, atsakingą už autorių teises (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Vidinė nuoroda – dokumentas, skirtas tik Europos Sąjungos institucijų darbuotojams.
Atnaujinta: 2022 4 19
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis