ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.4.4. Kopiowanie elementów artystycznych (rysunków, fotografii itd.)

Podczas przygotowywania publikacji służba będąca autorem musi uwzględnić kwestie związane z prawami autorskimi. Jeżeli wykorzystywane są elementy artystyczne chronione prawami autorskimi należącymi do osób trzecich, niezbędne jest zapewnienie, że nabyto wszystkie niezbędne prawa do wykorzystania takich elementów. W każdym z powyższych przypadków należy upewnić się, czy nie ma niezgodności między odniesieniem do praw do powielania elementów artystycznych w publikacji i prawami dotyczącymi tych elementów uzyskanymi przez Unię Europejską, Euratom lub inne podmioty posiadające osobowość prawną (EBC, EBI, EFI i zdecentralizowane jednostki organizacyjne).

Elementy należące do Unii Europejskiej, Euratomu lub innych podmiotów posiadających osobowość prawną

Jeśli chodzi o elementy nabyte w drodze umowy (1) z wykonawcą zewnętrznym, służba będąca autorem musi zadbać o to, by umowa zawierała klauzulę przyznającą jej prawa własności tych elementów. W takim przypadku informacja o prawach do kopiowania ma następującą formę:

Ilustracja/zdjęcie/itd. na s. …, © Unia Europejska, [rok]
Ilustracja/zdjęcie/itd. na s. …, © Europejska Wspólnota Energii Atomowej, [rok]
Ilustracja/zdjęcie/itd. na s. …, © Europejski Bank Centralny, [rok]
Ilustracja/zdjęcie/itd. na s. …, © [nazwa agencji], [rok]

Elementy należące do osób trzecich

W przypadku wykorzystywania lub kopiowania zdjęć lub innych materiałów, co do których UE, Euratomowi lub innym podmiotom posiadającym osobowość prawną nie przysługują prawa autorskie, należy zwrócić się bezpośrednio do właściciela praw autorskich o pozwolenie na każdy element. Informacja o prawach autorskich musi być umieszczona przy każdym elemencie w sposób opisany poniżej. Ponadto na stronach internetowych należy zamieścić ogólną uwagę:

Wykorzystywanie lub kopiowanie zdjęć i innych materiałów, co do których Unii Europejskiej nie przysługują prawa autorskie, wymaga bezpośredniej zgody właściciela praw.
Wykorzystywanie lub kopiowanie zdjęć i innych materiałów, co do których … [nazwa podmiotu] nie przysługują prawa autorskie, wymaga bezpośredniej zgody właściciela praw.
Elementy należące do osoby fizycznej (osoby trzeciej lub członka personelu występującego w charakterze osoby prywatnej)

W odniesieniu do każdego elementu dostarczonego przez osobę z zewnątrz lub członka personelu występującego w charakterze osoby prywatnej konieczne jest zawarcie umowy licencyjnej określającej warunki wykorzystywania danego elementu. W takim przypadku informacja o prawach do kopiowania ma następującą formę:

Ilustracja/zdjęcie/itd. na s. …, © [nazwisko artysty], [rok]
Elementy z banku obrazów

Proponowane licencje dotyczące wykorzystania muszą być ściśle przestrzegane. W takim przypadku informacja o prawach do powielania ma następującą formę:

Ilustracja/zdjęcie/itd. na s. …, [nazwisko artysty] © [nazwa banku obrazów], [rok]
Licencje typu creative commons

Licencje te wymagają zwykle podania zarówno miejsca, w którym znajduje się obraz, jak również linku umożliwiającego jego znalezienie. Wykorzystywanie takich obrazów podlega zazwyczaj specjalnym warunkom i powinno nastąpić po zasięgnięciu porady prawnej.

Prawo do wizerunku (osoby pojawiające się na fotografiach lub w nagraniach wideo)

Oprócz umowy między służbą będącą autorem i autorem zdjęcia lub nagrania wideo konieczne jest również uwzględnienie praw osób pojawiających się na fotografii lub w nagraniu wideo (prawo do wizerunku).

W takim przypadku służba będąca autorem musi włączyć do umowy z wykonawcą dodatkową informację lub zwrócić się do autora fotografii lub nagrania wideo z prośbą o zapewnienie, że wszystkie osoby pojawiające się na fotografii lub w nagraniu wideo podpisały standardową umowę upoważniającą Unię Europejską do wykorzystywania ich wizerunku.

W razie pytań należy skontaktować się z działem odpowiedzialnym za prawa autorskie w Urzędzie Publikacji (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Link wewnętrzny – dokument roboczy dla pracowników instytucji europejskich.
Ostatnia aktualizacja: 6.3.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona