ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.4.4 Mångfaldigande av konstnärligt material (teckningar, fotografier osv.)

När man skapar en publikation måste de textproducerande avdelningarna beakta frågan om upphovsrätt. Om det ingår konstnärligt material för vilket tredje part innehar upphovsrätten måste man förvärva alla nödvändiga rättigheter för att kunna använda materialet. I samtliga fall måste man se till att det inte finns några motsägelser mellan meddelandet om mångfaldiganderätten för det konstnärliga materialet i publikationen respektive de rättigheter till materialet som Europeiska unionen, Euratom eller en enhet med juridisk personlighet (Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden och andra decentraliserade organ) förvärvat.

Material som tillhör Europeiska unionen, Euratom eller en enhet med juridisk personlighet

För allt material som förvärvats genom ett ingånget avtal (1) med en extern part, måste den textproducerande avdelningen se till att avtalet ger äganderätt till materialet. I sådana fall ska meddelandet om mångfaldiganderätt ha följande lydelse:

Illustration/foto/etc. sidan …, © Europeiska unionen, [år]
Illustration/foto/etc. sidan …, © Europeiska atomenergigemenskapen, [år]
Illustration/foto/etc. sidan …, © Europeiska centralbanken, [år]
Illustration/foto/etc. sidan …, © [byråns namn], [år]

Material som tillhör en tredje part

För vidareutnyttjande eller kopiering av fotografier eller annat material som inte omfattas av Europeiska unionens, Euratoms eller en enhet med juridisk personlighets upphovsrätt måste tillstånd begäras för varje verk direkt från upphovsrättsinnehavaren. En notis om upphovsrätt måste läggas till nära varje verk, som det beskrivs nedan. Dessutom måste ett generellt meddelande inflikas i omslagssidorna:

För vidareutnyttjande eller kopiering av fotografier eller annat material som inte omfattas av Europeiska unionens upphovsrätt måste tillstånd begäras direkt från upphovsrättsinnehavaren.
För vidareutnyttjande eller kopiering av fotografier eller annat material som inte omfattas av … [enhetens namn] upphovsrätt måste tillstånd begäras direkt från upphovsrättsinnehavaren.
Verk som tillhör en enskild person (en tredje part eller en anställd i egenskap av privatperson)

För varje verk som tillhör en tredje part eller en anställd i egenskap av privatperson, måste ett licensavtal som reglerar användningen av materialet skrivas under. Meddelandet om mångfaldiganderätt ska ha följande lydelse:

Illustration/foto/etc. sidan …, © [konstnärens namn], [år]
Material från ett bildarkiv

Det är viktigt att följa licensreglerna noggrant. I normalfallet ska meddelandet om upphovsrätt ha följande lydelse:

Illustration/foto/etc. sidan …, [konstnärens namn], © [bildarkivets namn], [år]
Creative Commons-licenser

Enligt dessa licenser måste man vanligen nämna var bilden kommer ifrån och länka till den webbplatsen. Det finns ofta särskilda villkor för att använda bilderna, och man bör därför söka juridisk rådgivning.

Rätten till egen bild (personer på foto och film)

Utöver avtalet mellan den textproducerande avdelningen och fotot eller filmens upphovsman, måste man också beakta de personer som syns på bild (rätten till egen bild).

Den textproducerande avdelningen måste se till att avtalet omfattar särskilda bestämmelser om detta, eller att den anställde som är upphovsman till fotot eller filmen ser till att alla personer som syns i bild skriver under ett avtal om att Europeiska unionen har rätt att avbilda dem.

För frågor kontakta sektionen för upphovsrätt och rättsliga frågor på Publikationsbyrån (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Internt arbetsdokument för personal vid EU-institutionerna.
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida