ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

3.2.3. Παραπομπές σε υποδιαιρέσεις πράξεων

1. Τα διάφορα στοιχεία μιας αναφοράς παρατίθενται πάντοτε με φθίνουσα σειρά, από τη γενικότερη στην ειδικότερη υποδιαίρεση, και δεν χωρίζονται με κόμματα:

το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού […]
στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 προβλέπεται ότι […]
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος […]
στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι […]

2. Όταν γίνεται αναφορά σε υποδιαιρέσεις του ίδιου επιπέδου, δεν επαναλαμβάνεται το όνομα της υποδιαίρεσης:

τα κεφάλαια Ι και II
τα άρθρα 1, 4 και 9
η πρώτη και η τρίτη περίπτωση

Στην περίπτωση αναφοράς άρθρων, παραγράφων και άλλων υποδιαιρέσεων με συνεχόμενη αρίθμηση πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της φράσης «άρθρα 2, 3 και 4» (που αποκλείει τυχόν προστιθέμενα άρθρα όπως 3α, 3β κ.λπ.) και της φράσης «άρθρα 2 έως 4» (που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις).

3. Όταν γίνεται αναφορά σε υποδιαιρέσεις του ίδιου επιπέδου εκ των οποίων μία ή περισσότερες συνοδεύονται από μικρότερες υποδιαιρέσεις, επαναλαμβάνεται η σχετική ονομασία πριν από κάθε υποδιαίρεση:

το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού […]
(και όχι «τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 1 του κανονισμού […]»)
το άρθρο 2, το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 και τα άρθρα 6 έως 9 του κανονισμού […]
[…] και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο γ), […]

4. Πρέπει να αποφεύγεται η επανάληψη της ίδιας ονομασίας για διαφορετικές υποδιαιρέσεις:

στο σημείο ii) 2)
(και όχι «στο σημείο ii) σημείο 2) […]»)

5. Η αναφορά σε ένα παράρτημα γίνεται ως εξής:

Τα ποσοστά των επιστροφών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2007 αντικαθίστανται από τα ποσοστά που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Οι ισχυρισμοί υγείας που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού μπορούν να διατυπώνονται […]
Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

Η αναφορά στις διατάξεις ενός παραρτήματος έχει την εξής μορφή:

σημείο (ή ενότητα) 2.1.3.7 iii) 2) τέταρτη περίπτωση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού

Τα κείμενα των διεθνών συμφωνιών δεν φέρουν την ένδειξη «Παράρτημα»:

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
(Σημειωτέον ότι χρησιμοποιείται ο όρος «επισυνάπτεται» και όχι «προσαρτάται».)
Τελευταία ενημέρωση: 7.2.2022
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα