ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.2.3 Odkazy na části aktu

1. Různé části odkazu jsou uváděny v sestupném pořadí, od obecných po zvláštní:

čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení […]
článek 2 a čl. 3 druhý pododstavec stanoví, že […]
čl. 1 odst. 1 druhá věta
čl. 2 druhý pododstavec a článek 3 stanoví, že […]

2. Uvádějí-li se pouze části stejné úrovně členění, jejich název se neopakuje:

kapitoly I a II
články 1, 4 a 9
první a třetí odrážka

Pokud je uvedeno několik postupně číslovaných článků, odstavců nebo jiných částí, je třeba rozlišit mezi „články 2, 3 a 4“ (čímž se vyloučí další články, jako články 3a, 3b atd.) a „články 2 až 4“ (čímž se zahrnou všechny články doplněné později).

3. Při odkazech na části stejné úrovně členění, z nichž alespoň jedna obsahuje rozdělení nižší úrovně, se název příslušné části uvádí pokaždé znovu:

článek 2 a čl. 3 odst. 1 nařízení […]
(ne „články 2 a 3 odst. 1 nařízení […]“)
článek 2, čl. 5 odst. 2 a 3 a články 6 až 9 nařízení […]
(ne „články 2, 5 odst. 2 a 3 a 6 až 9 […]“)
a zejména jeho čl. 1 odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. c), […]
(ne „a zejména jeho čl. 1 odst. 1. písm. b) a 3 písm. c) […]“)

4. Odkazy na přílohy vypadají takto:

[…] úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení […]
(ne „k tomuto nařízení“)
Příloha I se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto rozhodnutí.

Odkazy na ustanovení přílohy vypadají takto:

bod 2.1.3.7 písm. a) bod iii) bod 2) čtvrtá odrážka přílohy [přílohy I] tohoto nařízení […]

Text mezinárodních dohod není uváděn nadpisem „Příloha“:

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
(Pozor na slovo „připojuje“, nikoli „přikládá“.)
Poslední aktualizace: 1. 6. 2021
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana