ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

3.2.3. Nuorodos į akto sudedamąsias dalis

1. Atskiros numeruotos nuorodos dalys rašomos mažėjimo tvarka; jos neskiriamos kableliais ar tarpais:

Reglamento <…> 1 straipsnio 2 dalies a punktas
2 straipsnyje ir 3 straipsnio 2 dalyje numatyta <…>
2 straipsnio 3 dalyje ir 3 straipsnyje numatyta <…>

2. Kai vardijamos kelios vienarūšės sudedamosios dalys, dalies pavadinimas nekartojamas:

I ir II skyriuose
1, 4 ir 9 straipsniuose
pirmoje ir trečioje įtraukose

Reikėtų skirti du nuorodų į keletą iš eilės einančių straipsnių dalių ar kitų numeruotų sudedamųjų dalių rašymo būdus: „2, 3 ir 4 straipsniai“ (taip rašant neįtraukiami nauji straipsniai (pavyzdžiui, 3a, 3b ir pan.), kurie galėjo būti įterpti į tekstą) arba „2–4 straipsniai“ (taip rašant įtraukiami visi vėliau įterpti straipsniai).

3. Nurodant keletą tos pačios rūšies sudedamųjų dalių, kurių viena ar kelios yra suskirstytos į dar smulkesnes, kaskart rašoma kiekviena atitinkama smulkesnė dalis:

Reglamento <…> 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 1 dalyje
Reglamento <…> 2 straipsnyje, 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 6–9 straipsniuose
<…> ypač į 1 straipsnio 1 dalies b punktą ir 3 dalies c punktą <…>

4. Nurodant smulkiausią teksto dalį, reikėtų vartoti terminą „papunkčio dalis“. Jei papunkčio dalis skirstoma į dar smulkesnes dalis, jos atskirai nebenurodomos:

2 punkto a papunktyje
2 punkto a papunkčio i dalyje
<…> priedo A antraštinės dalies 2 punkto a papunkčio i dalyje

5. Nuorodos į priedus pateikiamos taip:

<…> šio reglamento priede nurodytų išteklių kiekis <…>
(o ne „priede prie šio reglamento“)
I priedas pakeičiamas šio sprendimo I priede pateiktu tekstu.

Tarptautiniai susitarimai nevadinami priedais:

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo
(o ne „pateikiamas šio sprendimo priede“).
Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis