ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.2.3. Upućivanja na potpodjele akata

1. Različiti dijelovi upućivanja, navode se silaznim redoslijedom od općeg prema pojedinačnom; na hrvatskom jeziku ne odvajaju se zarezima:

članak 1. stavak 2. točka (a) podtočka ii. Uredbe […]
člankom 2. i člankom 3. stavkom 2. trećim podstavkom predviđa se […]
članak 1. stavak 1. druga rečenica […]

2. Kada se navode potpodjele iste vrste, nazivi se ne ponavljaju:

poglavlja I. i II.
članci 1., 4. i 9.
prva i treća alineja

Ako je navedeno nekoliko članaka, stavaka ili drugih elemenata potpodjele označenih brojevima u nizu, treba razlikovati između „članaka 2., 3. i 4.” (iz čega su isključeni dodatni članci, na primjer članak 3.a, 3.b itd.) i „članaka od 2. do 4.” (što obuhvaća sve naknadno dodane članke).

3. Kada se upućuje na potpodjele iste vrste, pri čemu se jedna ili više njih dodatno dijele, prvotna se potpodjela navodi svaki put:

članak 2. i članak 3. stavak 1. Uredbe […]
(a ne „članci 2. i 3. stavak 1. Uredbe […]”)
članak 2., članak 5. stavci 2. i 3. i članci od 6. do 9. Uredbe […]
(a ne „članci 2., 5. stavak 2. i 3. i 6. do 9.”)
[…], a posebno članak 1. stavak 1. točka (b) i stavak 3. točka (c), […]

4. Na priloge se upućuje kako slijedi:

[…] za ulove stoka iz Priloga ovoj Uredbi […]
(a ne „ove Uredbe”)
[…] ulovi stoka navedeni u Prilogu ovoj Uredbi […]
Prilog I. zamjenjuje se tekstom u Prilogu I. ovoj Odluci.

Na pojedine odredbe priloga upućuje se kako slijedi:

točka 2.1.3.7. podtočka (a) iii. 2. četvrta alineja Priloga [Priloga I].

Međunarodni sporazumi ne smatraju se prilozima:

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.
(obratite pozornost na riječ „priložen je”, a ne „nalazi se u Prilogu”)
Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page