ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

3.2.3. Atsauces uz tiesību aktu daļām

1. Atsaucēs uz dažādām tiesību aktu daļām, ja tās ir numurētas, konkrētus to elementus nosauc lejupējā secībā, neatdalot citu no cita ar komatiem:

Regulas (..) 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts
2. pantā un 3. panta 2. punktā ir noteikts, ka (..)
2. panta 3. punktā un 3. pantā ir noteikts, ka (..)
3. panta a) punktā ir noteikts, ka (..)

2. Ja atsaucē min vairākas viena veida tiesību akta daļas, daļu nosaukums nav jāatkārto:

I un II nodaļa
1., 4. un 9. pants
pirmais un trešais ievilkums

Ja min vairākus pantus, punktus vai apakšpunktus, kas ir numurēti secīgi, jāievēro atšķirība starp formulējumiem “4., 5. un 6. pants” (kas neietver papildu pantus – 4.a, 4.b utt.) un “no 4. līdz 6. pantam” (kas ietver visus vēlāk pievienotos pantus).

3. Ja dod atsauci uz vairākām viena veida tiesību akta daļām, bet viena vai vairākas no tām vēl iedalītas zemāka līmeņa elementos, tādu daļu nosaukumi jāatkārto katru reizi:

Regulas (..) 2. pants un 3. panta 1. punkts
Regulas (..) 2. pants, 5. panta 2. un 3. punkts un no 6. līdz 9. pantam

4. Atsauces uz pielikumiem ir šādas:

Dokuments ir sniegts [šīs regulas] pielikumā.
Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju ir izsmeltas 2005. gadam piešķirtās kvotas šīs regulas pielikumā minēto krājumu nozvejai.
I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikuma tekstu.

Uz starptautiskiem nolīgumiem nedod atsauces kā uz pielikumiem:

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam. (Jālieto formulējums “pievienots”, nevis “sniegts pielikumā”.)
Pēdējoreiz atjaunināts: 31.3.2012.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa