ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3.2.3. Odesłania do części aktu

1. W przypadku odesłania do przepisu poszczególne jednostki redakcyjne przywoływane są w porządku malejącym od ogólnej do szczegółowej. Nie oddziela się ich przecinkami:

art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia […]
art. 2 i art. 3 akapit drugi przewidują […]
art. 1 ust. 1 zdanie drugie […]

2. Wymieniając jedynie jednostki tego samego rzędu, nie powtarzamy nazwy podziału:

rozdziały I i II (nie: rozdział I i rozdział II)
art. 1, 4 i 9 (nie: art. 1, art. 4 i art. 9)
tiret pierwsze i trzecie (nie: tiret pierwsze i tiret trzecie)

Wymieniając kilka następujących kolejno artykułów, ustępów lub innych numerowanych jed­nostek redakcyjnych, należy zwrócić uwagę na różnicę między zapisem np. „art. 2, 3 i 4” (który wyklucza ewentualne dodane artykuły, np. art. 3a, 3b itd.) a zapisem „art. 2–4” (który obejmuje wszystkie artykuły pomiędzy art. 2 i art. 4).

3. Gdy wymieniamy jednostki tego samego rzędu, przy czym co najmniej jednej z nich towarzyszy jednostka niższego rzędu, za każdym razem powtarzamy ich nazwę:

art. 2 i art. 3. ust. 1 rozporządzenia […]
(nie: art. 2 i 3 ust. 1 rozporządzenia […])
art. 2, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6–9 rozporządzenia […]
(nie: art. 2, 5 ust. 2 i 3 oraz 6–9 rozporządzenia […])
[…] w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. c). […]
(nie: w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. b) i 3 lit. c). […])

4. Odesłania do załączników formułujemy następująco:

[…] zarejestrowane w państwie członkowskim określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. (nie: załączniku rozporządzenia)
Załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji.

Odesłania do jednostek redakcyjnych załączników formułujemy następująco:

pkt 2.1.3.7 lit. a) pkt (iii) ppkt 2 tiret czwarte załącznika [załącznika I]

Akty samodzielne dołączane do innego aktu, na przykład umowy międzynarodowe, nie są określane jako „załączniki”:

Tekst umowy dołączony jest do niniejszej decyzji.
(Uwaga na słowo „dołączony”, nie: „załączony”).
Ostatnia aktualizacja: 1.6.2021
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona